"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Nederland en België inspecteren samen uitzendbureau

Drie Nederlandse en vier Belgische/Vlaamse inspectiediensten controleerden op vrijdag 13 mei gezamenlijk een uitzendbureau dat grensoverschrijdend actief is in de bouwsector.

De controle had tegelijkertijd plaats in Nederland (Den Haag) en in België (Turnhout en Hasselt). De inspectie vloeit voort uit de Benelux-samenwerking, waarbinnen de partnerlanden gezamenlijk actief zijn op het terrein van sociale dumping en het tegengaan van schijnconstructies.

In Nederland wijzen de eerste voorlopige resultaten in de richting van uitkeringsfraude en het niet doen van loonaangiften. Ook wordt nog gekeken door de Inspectie SZW of er sprake is van overtreding van de WML. In België werden personen aangetroffen zonder identiteitspapieren. Zij waren evenmin gemeld in het verplichte Belgische aanwezigheidsregistersysteem. Niet uitgesloten wordt dat naar aanleiding van verder onderzoek andere overtredingen worden geconstateerd.

Omstandigheden waarin werknemers onderbetaald worden, (te) lang werken, illegaal arbeid verrichten, er sprake is van uitkeringsfraude of verschuldigde premies en belastingen niet betaald worden, zijn al jaren een doorn in het oog van de Benelux-landen. Er is dit keer een gezamenlijke controle in de bouwsector uitgevoerd. Vaak worden buitenlandse onderaannemers ingeschakeld die niet alle sociale spelregels respecteren en hierdoor ruim onder de reguliere marktprijzen werken. Ook in het verleden zijn al gezamenlijke inspectie geweest om hiertegen op te treden.

Gemengde inspectieteams
Nederlandse inspecteurs van de Inspectie SZW waren bij de controles in België aanwezig. Omgekeerd gingen Belgische/Vlaamse inspecteurs mee naar de controle in Nederland. Er namen totaal 28 inspecteurs (14 uit België/Vlaanderen en 14 uit Nederland) aan deze actie deel.

De vier Belgische/Vlaamse deelnemende inspectiediensten waren: de Sociale Inspectie, de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ), de inspectie van de Vlaamse overheid (Handhaving en Toezicht, Departement Werk en Sociale Economie), de inspectie Toezicht Sociale Wetten (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). De drie Nederlandse deelnemende inspectiediensten waren: Inspectie SZW, Belastingdienst en UWV.

Doel controleactie
De gemeenschappelijke controle, die op hetzelfde moment plaatsvond in Vlaanderen en Nederland, richtte zich op een Nederlands uitzendbureau gevestigd in Den Haag dat werkzaam is voor verschillende Belgische klanten in de bouwsector. Zowel het hoofdkantoor in Nederland als twee actieve bouwplaatsen (bouw van appartementen) in Turnhout en Hasselt werden aan een inspectie onderworpen.

Door een gezamenlijke Belgisch-Nederlandse risicoanalyse is dit bedrijf naar boven gekomen. Dit gaf aanleiding om ter plaatse gericht te controleren op de correcte naleving van de wetgeving rond o.a. minimumlonen, arbeidstijd, sociale zekerheid, belastingen alsook van de nationale en regionale wetgevingen over uitzendarbeid en –bureaus.

Benelux-afspraken
De gezamenlijke controle van vrijdag is een concrete uitwerking van de afspraken die de drie landen maakten tijdens de Benelux-Sociale Top in 2014 en de Top van Benelux-Eerste ministers in 2015. Ze past ook binnen de daaropvolgende Benelux-aanbeveling over nauwere samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude, waarin onder andere werd afgesproken om gemeenschappelijke inspecties te organiseren.

Deze operationele samenwerking binnen de Benelux is een voorbeeld van hoe oneerlijke concurrentie voor bedrijven in de regio kan worden tegengegaan. De Benelux toont hiermee aan Europa hoe gemeenschappelijke controles georganiseerd kunnen worden en hoe dit probleem door een grensoverschrijdende samenwerking kan worden aangepakt.

Bron: Inspectie SZW, 17 mei 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.