"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Klijnsma vereenvoudigt Participatiewet en Quotumwet


Participatiewet | Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten | Quotumwet


De banen die bedrijven via Wsw-detacheringen hebben ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking tellen zonder voorwaarde mee voor de banenafspraak.

Staatssecretaris Klijnsma kondigt dit aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Herbezettingsvoorwaarde
In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten was een herbezettingsvoorwaarde opgenomen die bepaalt dat Wsw-detacheringen pas meetellen als gemeenten hier een nieuwe beschut werkplek voor in de plaats stellen.

Opgeschort
Deze voorwaarde moest gemeenten stimuleren om mensen werkplekken te bieden die vanwege hun beperking alleen maar in een beschutte omgeving kunnen werken. In de praktijk blijkt dit echter negatief uit te pakken. Na afspraken met de sociale partners, VNG en UWV heeft Klijnsma besloten deze voorwaarde voorlopig op te schorten.

Verplicht
Als uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal gerealiseerde beschut werkplekken achterblijft bij de verwachtingen, wil Staatssecretaris Klijnsma wettelijk vastleggen dat gemeenten verplicht zijn deze werkplekken aan te bieden. Daarmee is de herbezettingsvoorwaarde niet langer noodzakelijk.

Praktijkroute
De zogenoemde ‘praktijkroute’ kan de Participatiewet verder vereenvoudigen. Deze route stelt dat wanneer op de werkplek wordt vastgesteld dat iemand niet het wettelijk minimumloon kan verdienen, dat ook toegang moet geven tot het doelgroepregister. Hiervoor worden via ‘proeftuinen’ in drie arbeidsmarktregio’s meer gegevens verzameld, meldt Klijnsma. In het najaar zijn deze gegevens beschikbaar. De wijziging vergt hoe dan ook een wetswijziging. De voorbereidingen worden daarom alvast in gang gezet.

Bron: Rijksoverheid, 29 april 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.