"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Henk Geurtsen over schilder-cao en inlenersbeloning


De SchildersVakkrant heeft een interview gepubliceerd met Henk Geurtsen, kenner van de schilder-cao.

“Wees eerlijk over de inlenersbeloning, als je werkt met uitzendkrachten,” adviseert Geurtsen.

Het schildersseizoen is vroeg begonnen, het grote inlenen van flexpersoneel dus ook.

“De schilder-cao is nogal gecompliceerd. Om de loonschaal van iemand vast te stellen moet je bijvoorbeeld uitzoeken of hij op 16 juli 2012 als schilder werkzaam was. Dat is per schilder nogal wat uitzoekwerk.”

Moet je je aan de schilder-cao houden, ook in de eerste 26 uitzendweken?
“Per 30 maart 2015 geldt vanaf dag één van het uitzendcontract de inlenersbeloning: aan een uitzendschilder moet je hetzelfde brutoloon betalen als aan je eigen werknemers. Als werkgever moet je dat bruto uurloon aan het uitzendbureau opgeven, daarna controleert het uitzendbureau of dit klopt met de cao-loonschalen. Het uitzendbureau is in ieder geval verplicht om naar het loon voor vaste krachten te vragen.”

Stel dat je als zzp’er geen personeel hebt, maar wel inleent?
“Dan geldt de cao. Er is al sinds eind 2014 geen schilders-cao meer en ook geen algemeen verbindend verklaring. Toch gaan veel instanties er van uit dat je de schilders-cao dient aan te houden voor het vaststellen van het brutoloon.”

Werk met betrouwbare bureaus
“In het algemeen geldt: een aanbod dat te goed is om waar te zijn is gewoon ook inderdaad niet goed,” zegt Geurtsen. Hij adviseert schilders en aannemers om in zee te gaan met een uitzendbureau dat is aangesloten bij de ABU of de NBBU.
In het interview licht hij ook het fasensysteem voor uitzendwerk toe en geeft uitleg over de transitievergoeding.

Modelovereenkomsten
“ABU en NBBU hebben nu door de Belastingdienst goedgekeurde modelcontracten.
Schildersbedrijven die al dan niet met een modelovereenkomst rechtstreeks zzp’ers inhuren lopen zelf het risico. Namelijk dat de Belastingdienst achteraf vindt dat de zzp’er in werkelijkheid in loondienst was. In dat geval zal de werkgever belasting, sociale premies en werknemersafdrachten moeten betalen, wat enorm in de papieren kan lopen.”

Bron: SchildersVakkrant, 22 april 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.