"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABU Bemiddeling ZZP onder DBA – Lisette van Rossum

‘Check uw lopende contracten’ – Bemiddeling ZZP onder DBA

Interview met Lisette van Rossum, Beleidsmedewerker ABU, fiscaal jurist, verantwoordelijk voor het ABU ZZP dossier, over de ABU Modelovereenkomst Bemiddeling, die door de Belastingdienst is goedgekeurd.
ABU
Lisette van Rossum is de spil binnen de ABU wat betreft ZZP gerelateerde zaken.
Vorige week donderdag organiseerde de ABU een voorlichtingsbijeenkomst voor haar leden over de consequenties van het verdwijnen van de VAR per 1 mei en de inwerkingtreding van de Wet DBA. Die bijeenkomst werd zeer goed bezocht.

Met een werkgroep van ABU-leden heeft zij nauw overleg gevoerd in de afgelopen maanden om te komen tot een modelovereenkomst bemiddeling, die eind maart door de Belastingdienst is goedgekeurd en op de site is gepubliceerd.

Intermediairs – check de lopende contracten!
“Het feit dat er een overgangsperiode is afgesproken tot 1 mei 2017 is geen reden om achterover te leunen. Integendeel. De VAR verdwijnt per 1 mei,” zegt Lisette, “in mijn optiek kunnen intermediairs geen jaar afwachten. Ze moeten nu in actie komen, beter gezegd – ze hadden er al mee bezig moeten zijn. De Wet DBA gaat in per 1 mei a.s., vanaf dat moment bestaat de vrijwaring van de VAR niet meer. De Belastingdienst is coulant als nog niet alles tot in de puntjes is geregeld, maar verwacht wel dat alle spelers in de keten vanaf 1 mei actief zich bezig houden met implementatie van de Wet.

Daarom dienen intermediairs zich te realiseren en na te gaan:
– Welke van hun contracten lopen nog op 1 mei? Wat zijn daarin de afspraken?
– Kiezen intermediairs voor het tussenkomstmodel (waarbij ze zelf opdrachtgever worden)?
– Kiezen ze voor het bemiddelingsmodel (waarbij ze juist geen opdrachtgever zijn en uitsluitend diensten leveren)?

De intermediair doet er goed aan de problematiek te benoemen, die ontstaat door de wetgeving en te vragen aan de klant hoe hij/zij dit wil oplossen. De intermediair kan hem/haar vervolgens helpen of het in ieder geval gemakkelijker maken.

Daarvoor dient de intermediair of bemiddelaar zelf heel goed te zijn geïnformeerd over de nieuwe situatie en de risico’s.
Vervolgens kan daar een passende modelovereenkomst bij worden gezocht: zie daarvoor de site van de Belastingdienst.

Drie partijen overeenkomst
Juist voor MKB bedrijven die zzp’ers willen inhuren is de bemiddelingsovereenkomst van de ABU opgesteld. Het is namelijk een voorbeeldmodelcontract voor drie partijen.

Dit scheelt tijd voor de opdrachtgever. Met name kleinere organisaties zijn niet in de gelegenheid om zelf een contract op te stellen. Daarin kan de intermediair, c.q. bemiddelaar hen ontzorgen.

De werkgroep van ABU-leden heeft met Lisette van Rossum alle mogelijke typen dienstverlening van intermediairs aan zzp’ers en opdrachtgevers ingebracht. Voor al die situaties is dit model geformuleerd. Er zijn veel optionele alinea’s in geformuleerd die de diverse soorten dienstverlening kunnen dekken. Zo kan de intermediair aan de opdrachtgever maatwerk bieden.

“Het hele contract staat er al in. Bij de samenstelling van deze modelovereenkomst zijn we ‘from scratch’ begonnen. We zijn dus niet uitgegaan van een bestaand contract. In deze opdrachtovereenkomst voor MKB’ers neemt de intermediair / bemiddelaar geen werkgeversgezag op zich.”

Is een modelovereenkomst altijd nodig?
“Nee, het werken met een modelovereenkomst is niet altijd nodig. Staatssecretaris Wiebes heeft gezegd dat een e-mail met verwijzing naar een door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomst in principe ook mogelijk is.
Maar dan geldt nog altijd dat opdrachtgever en opdrachtnemer een contract moeten tekenen, waarmee ze bepaalde fictieve dienstbetrekkingen (bijvoorbeeld de  gelijkgesteldenregeling) uitsluiten. Het ministerie komt nog met een Algemene Maatregel van Bestuur voor onder andere uitsluiting van de gelijkgesteldenregeling, als aanvulling op de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.

Het hanteren van een modelovereenkomst hoeft dus niet, maar ik zou het wel altijd adviseren.”

Nog geen duidelijkheid voor alle sectoren
“Er zijn sectoren waarvoor nog niet alle consequenties van de Wet DBA duidelijk zijn. Die sectoren zijn nog in gesprek met het ministerie. In een aantal sectoren zullen de vraagstukken zeker nog niet voor 1 mei zijn opgelost. In die sectoren kan een intermediair dus ook (nog) geen adequate dienstverlening bieden. Verder zijn er de nodige risico’s aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waarbij oplettendheid is geboden.”

Lisette van Rossum is fiscalist, sinds december 2010 werkzaam als beleidsmedewerker bij de ABU, binnen de ABU verantwoordelijk voor het ZZP-dossier, overlegt met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën over implementatie van de Wet DBA, neemt deel aan Klankbordgroep DBA.

De ABU heeft een handboek samengesteld voor leden die zich willen verdiepen in ZZP-bemiddeling onder de Wet DBA.

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Zie ook FlexNieuws Seminar DBA, dinsdag 31 mei a.s., waar Lisette van Rossum toelichting geeft op kansen en risico’s.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.