Seminar DBA

Datum: 31 mei 2016
Locatie: Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtsebos 17, Hilversum
Programma:
Inloop 14:00 uur tot 14.30 uur
Plenair 14:30 uur tot 17:00 uur
Netwerkborrel 17:00 uur
Kosten: €175,-
presentatoren DBA Seminar

Van links naar rechts:
Marcel Reijmers (FlexKnowledge)
Karl van der Horst (The Compliance Factory)
Lisette van Rossum (ABU) 
Myrthe van den Heuvel (advocaat arbeidsrecht Marree en Dijxhoorn)

Zelfstandig.
Wat is zeker, wat is schijn?

Risico’s en kansen bij inzet ZZP

De wet DBA veroorzaakt onrust en onzekerheid in de markt bij opdrachtgevers en zelfstandigen, bij intermediairs, uitzenders en payrollers. Dat is begrijpelijk want iedereen in de inleenketen wordt aansprakelijk voor de conclusies bij een controle in het kader van de wet DBA.
In dit seminar worden de risico’s, maar ook de kansen op een rij gezet en bekeken vanuit verschillende perspectieven en voor diverse sectoren, met ruimte voor vragen en interactie.

– Wat betekent de wet DBA voor ieders rolverdeling en risico’s?
– Welke vragen moet iedere speler in de keten zichzelf stellen?
– Bemiddeling of tussenkomst van ZZP?
– Modelovereenkomsten, valkuilen, keuzes en formulering.
– Vertaling van de wet- en regelgeving naar de praktijk, borging en bewaking van het proces.

Lisette van Rossum (ABU) en Karl van der Horst (Bovib)
Lisette en Karl schetsen samen in het seminar in een duo-presentatie de ontwikkelingen rondom de afschaffing van de VAR en de gevolgen van inwerkingtreding van de Wet DBA. Ze geven inzicht in de risico’s en kansen voor bemiddelaars, intermediairs, zelfstandigen en opdrachtgevers. Beiden zijn namens hun organisaties in gesprek met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst over de implementatie van de Wet DBA.

Karl van der Horst
The Compliance Factory, lid Bovib, team en werkgroep Wdba

Karl van der Horst is sinds 1985 betrokken bij de vorming van regelgeving rondom zelfstandigheid. Van 1992 tot 2004 was hij mede grondlegger van de VAR en diverse convenanten met de Belastingdienst voor zelfstandigen (Interim, ICT, VAR). Van der Horst was vanaf 2013 direct betrokken bij gesprekken met het ministerie / de Belastingdienst over afschaffing van de VAR en de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), hij is lid van Team DBA, Team Bovib en Klankbordgroep DBA.

Lisette van Rossum
Beleidsmedewerker ABU, specialisatie: Fiscale Zaken, ZZP, Regeldruk

Lisette van Rossum is fiscalist, sinds december 2010 werkzaam als beleidsmedewerker bij de ABU, binnen de ABU verantwoordelijk voor het ZZP-dossier, overlegt met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën over implementatie van de Wet DBA, neemt deel aan Klankbordgroep DBA.

Marcel Reijmers – FlexKnowledge
Marcel vertaalt in het seminar de wet- en regelgeving DBA naar praktische handvatten. Hoe stel je vast of iemand echt zzp-er is? Bij wie liggen de risico’s? Welke positie neemt de intermediair? Hoe lopen dan contract-, factuur- en geldstromen? Hoe borg je uitvoering van overeenkomsten?

Marcel Reijmers is partner bij FlexKnowledge en werkt 22 jaar in de flexbranche. Reijmers adviseert en begeleidt intermediairs en inleners bij vraagstukken rondom o.a. wet- en regelgeving in de flexbranche, kostprijzen, sectorindeling, inlenerbeloning, CAO’s, arbeidsovereenkomsten en Algemene Voorwaarden.

Myrthe van den Heuvel – Marree en Dijxhoorn Advocaten
Myrthe gaat tijdens het seminar in op juridische vraagstukken die kunnen ontstaan omtrent de gezagsverhouding, mede aan de hand van Jurisprudentie. De gezagsverhouding is één van de drie kenmerken van een arbeidsovereenkomst en sinds de komst van de Modelovereenkomst nog belangrijker geworden.

Myrthe van den Heuvel is sinds begin 2016 als advocaat verbonden aan MenD. Daarvoor heeft zij bij verschillende advocatenkantoren in Utrecht gewerkt waarbij zij zich altijd heeft toegelegd op het arbeidsrecht. Myrthe heeft ruime ervaring in de advisering over flexibele arbeidsrelaties en in haar praktijk adviseert ze met name werkgevers hoe hier gebruik van te maken.