"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Stakingsmelding: Cofely Noord


Werknemers van Cofely Noord staken dinsdag 29 maart vanwege een reorganisatie waarbij 65 mensen hun baan verliezen.

De staking is gericht op een sociaal plan. De werknemers verwijten het management slecht bestuur. FNV en CNV staken al sinds donderdag 17 maart.

Bron: FNV, 17 maart en fd, 25 maart

Stakingsmelding

Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

Meer over de Waadi

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.