"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Solliciteren met DNA en vingerafdruk

Solliciteren nu mogelijk middels DNA en vingerafdruk

Na jarenlange ontwikkeling is Connexys, aanbieder van recruitment software, erin geslaagd om digitaal solliciteren mogelijk te maken via het DNA en/of vingerafdruk van een persoon.

Een kandidaat solliciteert normaliter door zijn gegevens in te vullen, zijn cv te uploaden en een motivatiebrief toe te voegen. Bij sommige bedrijven kan dit tegenwoordig ook via een videosollicitatie. Connexys heeft al deze handelingen nu overbodig gemaakt. Via het achterlaten van DNA of vingerafdruk kan een kandidaat solliciteren en ontvangt de organisatie waar de vacature open staat alle gegevens van die sollicitant. Dit versnelt sterk het gemiddelde sollicitatieproces.
Connexys - solliciteren met vingerscan
Hoe werkt het?
De sollicitant kan via een device met een drukgevoelig scherm (tablet, smartphone, laptop, desktop en smartwatch) zijn DNA toevoegen door over het scherm te wrijven. De intelligente software, genaamd EAP (Easy Application Protocol), scant het DNA van de kandidaat en leest vervolgens alle data uit die gekoppeld is aan dat DNA. Het systeem van Connexys staat in verbinding met meerdere DNA-databanken om die gegevens uit te lezen. Dezelfde procedure geldt voor de vingerafdruk; de sollicitant laat zijn vingerafdruk in het sollicitatieformulier achter via een device met vingerafdrukscanner en het bedrijf ziet vervolgens alle benodigde data van die persoon. Die data blijft overigens beperkt tot de data die benodigd is om de kandidaat te beoordelen voor de vacature. Specifieke privé-gegevens worden niet uitgelezen en de privacy van de kandidaat blijft te allen tijde gewaarborgd.

Visie op recruitment
De nieuwe software past bij de visie van Connexys dat de recruiter steeds meer online marketeer wordt en dus behoefte heeft aan meer data. Deze visie sluit aan op de bevindingen uit het onderzoek van promovendus Colin Lee. Uit zijn onderzoek bleek dat op basis van 440.000 bestaande sollicitaties en cv’s, recruitment software het solliciteren overbodig zal maken, omdat die software uiteindelijk de beste sollicitant kiest.

Bron: Connexys, 29 maart 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.