"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Payrollplaats 2015 omzetgroei 148%

Payrollplaats boekte vorig jaar een omzet van 6,7 miljoen euro. Een groei van 148% ten opzichte van een jaar eerder.

“Een stabiele groei die tot tevredenheid stemt,” aldus Adinka Antonides, directrice van Payrollplaats. De groei in omzet heeft tot gevolg dat er in 2015 personele uitbreiding is gedaan. In 2012, 2013 én in 2014 werd een omzet gerealiseerd die eveneens meer dan 100% was in vergelijking met het voorgaande jaar. Dat heeft geresulteerd in 3 opeenvolgende nominaties voor een FD Gazelle Award.

Backoffice uitzendbureaus
Payrollplaats groeit onder meer omdat uitzendbureaus hun backoffice uitbesteden. “Voorheen sloten uitzendbureaus zich aan bij een franchise formule, nu willen ze zelf meer de regie. In een jaar tijd zijn er 15 uitzendbureaus die hun backoffice hebben overgeheveld naar of zijn gestart met hun backoffice bij Payrollplaats. Een trend die in de eerste maanden van 2016 zich doorzet en waar veel van verwacht wordt dit jaar.”

Wet werk en zekerheid en Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties
Een laatste reden voor de groei is de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 en de wet DBA die in 2016 in werking gaat.

Schijnzelfstandigen
“In 2016 verwachten we dat veel ZZP’-ers door de Wet Deregulering Arbeid stoppen en via een payrollconstructie als schijnzelfstandige gaan werken. Zo omzeilen ze alle verplichte administratie die de Belastingdienst ze oplegt,” aldus het persbericht van Payrollplaats.

Bron: Payrollplaats, 15 maart 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.