"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Ouderen en laagopgeleide jongeren aan de zijlijn

Ouderen en laagopgeleide jongeren blijven aan de zijlijn staan tenzij ze opscholen, omscholen of bijscholen, zo waarschuwt Start People. De uitzendorganisatie signaleert een generatiekloof tussen werkzoekenden en werkgevers.

Ondanks de economische groei, de dalende werkloosheid en de toename van het aantal vacatures profiteert niet iedereen van het conjuncturele herstel. Oudere werknemers en laag opgeleide jongeren blijven aan de zijlijn staan.

Als het gaat om de manier van communiceren, presenteren en het herkennen van kansen is er sprake van een heuse generatiekloof tussen werkzoekenden en werkgevers. Dit signaleert Start People in de trendpaper ‘Visie op werk, Generaties aan de zijlijn op de arbeidsmarkt’.

“De inclusieve arbeidsmarkt die we met zijn allen willen creëren, blijkt in de praktijk moeilijk te realiseren”, zegt Jan-Willem Gelderblom, algemeen directeur van Start People, een van de grootste HR-dienstverleners op het gebied van flexibele arbeid in Nederland. “Daarom is het zo belangrijk dat er beter wordt gekeken naar echte kwalificaties. Jonge medewerkers zijn niet alleen maar goedkoop en flexibel, oudere niet per se loyaal en duur. Kijk achter het cv naar de persoon en er gaat een wereld vol mogelijkheden open.”

Oudere werknemers zijn te duur want minder productief
Ondanks de economische groei neemt de werkloosheid onder twee doelgroepen toe: ouderen en laag opgeleide jongeren. Uit gesprekken met opdrachtgevers blijkt vooral dat zij oudere werknemers te duur vinden omdat ze minder productief zouden zijn. In de praktijk, zo ervaart Start People, is het best lastig om het beeld dat werkgevers van oudere werknemers hebben te veranderen.

Anderzijds blijken ouderen zelf lang te blijven hangen aan hun laatste positie of status. Vanuit een dergelijke situatie is het bijzonder moeilijk om zelfbewust aan werk te komen. Bovendien hebben ouderen grote schroom om tijdelijk werk te accepteren terwijl een groot deel van de ouderen die dat wel doet, aan het werk blijft. “Als je dit weet kun je ouderen op een andere manier aanspreken en benaderen en hen toch zicht geven op een toekomst met werk”, aldus Gelderblom.

Langdurige werkloosheid ouderen is hoog in Nederland
Nederland telt volgens het CPB 270.000 mensen die langer dan een jaar werkloos zijn. Daarvan is de helft ouder dan 50. Ten opzichte van andere landen ligt de langdurige werkloosheid onder ouderen in Nederland beduidend hoger; er wordt dan ook gesproken van een structureel probleem. Start People is een van de arbeidsbemiddelaars die zich – in het kader van het actieplan 50plusWerkt – inzet om werkloze 50-plussers aan het werk te helpen.

Naast de oudere werklozen springt er nog een andere doelgroep op de arbeidsmarkt negatief uit: jongeren zonder of met een lage opleiding. De werkloosheid onder 15- tot 25-jarigen blijft ondanks het economisch herstel hoog. Vooral laagopgeleide jongeren zijn de klos.

Jongeren en werkgevers zitten op andere golflengte
Deze jongeren zitten op een andere golflengte dan werkgevers. Jongeren voelen zich niet aangesproken door de wijze waarop werkgevers communiceren in vacatures en komen daardoor niet eens op het idee om te solliciteren. En als ze dan wel aan tafel komen tijdens een sollicitatiegesprek, spreken de jongere en de werkgever langs elkaar heen. Waar de jongere zich meer wil presenteren op basis van zijn competenties en persoonlijke eigenschappen, kijkt de werkgever vooral naar werkervaring en actuele kennis.

Er is hier duidelijk sprake van een generatiekloof. Gelderblom: “Dan ligt een match niet snel voor de hand. Wanneer beide partijen zich hiervan bewust worden en gericht worden gecoacht, kunnen deze belemmerende factoren worden weggenomen.”

Bron: Start People, 2 maart 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.