"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

DPA Group 2015 omzetgroei 35,5%

DPA Group heeft de resultaten van 2015 gepresenteerd.

Hoofdpunten 2015

  • 35,5% omzetgroei tot 116,3 miljoen euro (2014: 85,8 miljoen)
  • Sterke autonome groei van 11% wordt gedreven door inzet professionals in loondienst
  • Acquisitie en integratie van SOZA XPERT en ConQuaestor Interim Professionals
  • Genormaliseerde brutowinst van 29,8 miljoen euro (2014: 21,8 miljoen)
  • Stijging genormaliseerde EBITDA met 47% tot 8,5 miljoen euro (2014: 5,8 miljoen)

Zie alle resultaten

Eric Winter, CEO: “DPA heeft sterk gepresteerd in 2015. Naast groei van de omzet, brutowinst en EBITDA is opnieuw belangrijke voortgang op onze strategische prioriteiten gerealiseerd. We blijven onverminderd investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening en binding van onze professionals door middel van opleidingen, coaching en kennisuitwisseling. Dat medewerkers positief zijn over DPA blijkt wel uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat we in 2015 hielden en waar we een zeer goede beoordeling kregen. Ook zien we dat onze aandacht voor ondernemend werkgeverschap, kennisvraagstukken en operational excellence zich terugbetaalt in versterkte marktproposities en klantrelaties. De ontwikkelingen in de markt bieden een goed perspectief voor autonome groei, waar wij ons ook in 2016 op zullen richten.”

Bron: DPA, 15 maart 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.