"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) flexibeler

| Verklaring Omtrent Gedrag, VOG |


De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt flexibeler.

Dat meldt staatssecretaris Dijkhof van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer.

Het wordt mogelijk om een VOG af te wijzen op basis van politiegegevens. Ook wordt het voor sectoren mogelijk om hun personeel periodiek of continu te screenen. Aan deze uitbreiding zijn strikte voorwaarden verbonden, zo laat staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie weten aan de Tweede Kamer. Daarnaast zijn er signalen dat jongeren geen VOG aanvragen uit angst voor weigering, terwijl in 2015 maar 0,3 procent van de ruim 185.000 VOG’s voor jongeren werd geweigerd. Reden voor het ministerie om extra voorlichting te gaan geven.

De keuze voor VOG screening blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de sector en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is aan de sector om te motiveren waarom een VOG gewenst is en of daarbij politiegegevens gebruikt moeten worden en of periodieke of continue screening wenselijk is. De screening moet proportioneel zijn en aanvullend aan het integriteitsbeleid van een branche. Ook moet het voor de aanvrager altijd duidelijk zijn welke bronnen er worden geraadpleegd, over de hardheid van de informatie mag geen twijfel bestaan. Het afwijzen op basis van politiegegevens is slechts mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld voor functionarissen die in aanmerking komen voor bepaalde banen in het gevangeniswezen.

Daarnaast is het belangrijk dat de VOG voor jongeren geen onnodige belemmering vormt bij de start van hun loopbaan of opleiding. Het ministerie zal daarom, in samenwerking met betrokken sectoren, extra inzetten op voorlichting aan jongeren en hun omgeving. Dit moet misverstanden over het verkrijgen van een VOG voorkomen.

In totaal zijn er bij de screeningsautoriteit Justis in 2015 ruim 800.000 VOG’s aangevraagd. Hiervan werden er ruim 57.000 gratis aangevraagd door vrijwilligers die met kinderen en verstandelijk beperkten werken.

Bron: Rijksoverheid, 12 februari 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.