"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Tilburg Law School lanceert Databank Arbeidsmigratie

Tilburg Law School heeft een databank met onderzoekspapers en beleidsrapporten over arbeidsmigratie gelanceerd.

De databank biedt inzichten voor de gevolgen van arbeidsmigratie op de Nederlandse economie, de arbeidsmarkt en het sociale zekerheidsstelsel.

Databank Arbeidsmigratie
De Databank Arbeidsmigratie bevat een honderdtal wetenschappelijke publicaties en beleids- en adviesrapporten over grensoverschrijdende arbeidsmigratie van ruwweg de laatste twintig jaar. De komende jaren wordt nog aan forse uitbreiding gewerkt. Alle publicaties zijn voorzien van trefwoorden en een korte samenvatting met de belangrijkste inzichten. De informatie is niet alleen nuttig voor wetenschappers, maar ook voor bijvoorbeeld beleidsmakers, politici, werkgevers en vakbonden.

Onderzoeksproject
Het INT-AR onderzoeksproject – over internationalisering van de arbeidsmarkt – draait om de gevolgen, positief of negatief, van de internationalisering van de arbeidsmarkt voor de Nederlandse economie, arbeidsmarkt en sociale zekerheidsstelsel. Ook wordt in kaart gebracht hoe werkgeversgedrag, vooral via internationaliserend HRM beleid, van invloed is op die internationalisering.

Bron: Tilburg University, 3 februari 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.