"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Nederland in Europese top 5 ‘Leven lang leren’

Nederland behoort wat betreft het volgen van opleidingen en cursussen (leven lang leren) tot de top 5 van de Europese Unie.

Vooral hoogopgeleiden, eind-twintigers en mensen die werken in de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg of het onderwijs geven aan dat ze cursussen en opleidingen volgen voor hun werk of in hun vrije tijd. Dat maakt CBS vandaag bekend.

Nederland op vijfde plek in de EU
Bijna 18 procent van de Nederlanders van 25 tot 65 jaar gaf aan dat ze in 2014 een opleiding of cursus hebben gevolgd voor werk of privé. Dit komt neer op 1,6 miljoen mensen. Het kan gaan om een workshop, een cursus Spaans of kunstgeschiedenis maar ook een complete opleiding in bijvoorbeeld het hoger onderwijs. Nederland behoort hiermee wat ‘leven lang leren’ betreft tot de landen van de Europese Unie met het hoogste aandeel. Alleen Frankrijk en de Scandinavische landen scoren hoger.

Binnen de Europese Unie volgde 11 procent van de 25- tot 65-jarigen in 2014 een opleiding of cursus. De Europese Commissie had voor 2010 een streefcijfer vastgesteld van 12,5 procent. Deze doelstelling is dus ook in 2014 nog niet gehaald. Nederland heeft zichzelf als doel gesteld dat in 2020 20 procent een opleiding of cursus moet volgen (Onderwijsraad).

Onder hoogopgeleiden en in financiële dienstverlening hoogste deelname
In 2014 volgden in Nederland relatief meer hoogopgeleiden een opleiding of cursus dan laagopgeleiden. Dit heeft deels te maken met hun beroep; medisch specialisten, advocaten en docenten bijvoorbeeld krijgen vaker te maken met veranderingen in het werk waarvoor bijscholing noodzakelijk of zelfs verplicht is. In de financiële dienstverlening wordt het meest bijgeleerd.
Naar leeftijd zijn er ook grote verschillen. Eind-twintigers en dertigers gaven vaker aan deel te nemen aan een opleiding of cursus dan ouderen. Binnen deze jongste leeftijdsgroep gaat het deels om langstudeerders die nog met hun studie bezig zijn. Daarnaast zullen jonge mensen zich voor hun nieuwe, eerste baan vaker specifieke kennis en vaardigheden over hun bedrijf en functie eigen moeten maken (bijvoorbeeld via inwerktrajecten) dan meer ervaren medewerkers.

Werkenden nemen vooral deel om werk beter te kunnen doen
Werkzame personen gaven vaker aan dat ze een opleiding of cursus volgen dan werklozen. Werkenden noemen als belangrijke redenen voor het volgen van een opleiding of cursus: het werk beter kunnen doen en het verbeteren van de loopbaanperspectieven. Mensen die aan lange werk gerelateerde opleidingen hebben gedaan geven vaker aan dat ze promotie hebben gemaakt of een hoger salaris hebben gekregen dan deelnemers aan korte opleidingen.

Informeel leren
Naast deelnemen aan opleidingen of cursussen kunnen mensen op informele wijze leren. Bij informeel leren is er geen sprake van een geplande en geïnstitutionaliseerde activiteit, bijvoorbeeld een boek lezen over het land van vakantiebestemming of een collega die iets uitlegt over het productieproces van het bedrijf. Informeel leren valt niet onder de Europese indicator voor leven lang leren, maar komt in de praktijk veel voor.

Bron: CBS, 15 februari 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.