"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

MBUB en SVU juichen vertrek van bonden uit SNA toe

MBUB en SVU juichen vertrek van bonden uit SNA toe, zo melden ze in een persbericht.

Onlangs maakten FNV en CNV bekend dat ze zich terugtrekken uit het SNA-keurmerk. Lees meer

Persbericht met reactie MBUB en SVU: “SVU heeft altijd gesteld dat de NEN-normen werkgeversnormen zijn. Door het vertrek van FNV en CNV uit de SNA, is de zelfregulering weer een zaak van alleen de werkgevers geworden. Overigens is dat aanvankelijk ook altijd de insteek geweest.

De NEN-normen richten zich immers hoofdzakelijk op de wettelijke verplichtingen van werkgevers. Om die reden laat SVU de inspecties op het nakomen van de NEN-normen uitvoeren door de RA/ of de AA.

Belangrijke vraag is nu of de SNA de controle op naleving van de CAO tot haar taken blijft rekenen, nu de bonden vertrokken zijn. Het laten vallen van die taak zou niet alleen bijdragen aan meer duidelijkheid over de eigenlijke taken van de SNA, maar ook een belangrijke verlichting van de financiële en administratieve lastendruk kunnen betekenen. Vooral voor MKB-ers is dat natuurlijk van groot belang. Bovendien, is controle op naleving van de CAO niet bij uitstek één van de kerntaken van vakbonden zelf? Leden die menen dat de CAO niet (correct) wordt nageleefd, trekken in de eerste plaats bij hun vakbond aan de bel voor hulp.

Hoe het ook zij, het vertrek van FNV en CNV doet in ieder geval geen afbreuk aan de oorspronkelijke opzet die beoogd werd met de NEN-normen, namelijk kwaliteitsverbetering en risico-uitbanning voor de inleners en de uitzendkrachten.

Tegen deze achtergrond is het opmerkelijk dat zowel MKB-Nederland, als vooral de NBBU, deze ontwikkelingen niet toejuichen. Door het vertrek van FNV en CNV te betreuren, vanwege eventuele CAO consequenties, is tegelijkertijd je rug toekeren naar je eigen leden die in de sector immers tot het Midden- en Kleinbedrijf horen! MKB-Nederland en de NBBU laten een uitgelezen kans liggen om werkelijk eens voor de belangen van hun respectievelijke achterbannen op te komen.

MBUB en SVU juichen het vertrek van de bonden uit de SNA wel toe en hopen dat dit positief uitpakt voor de MKB bedrijven.

Tot slot: de MBUB is in gesprek met de Vakbeweging VLD om de mogelijkheden na te gaan om tot een eigen CAO te komen.”

Bron: MBUB en SVU, 22 februari 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.