"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werkgevers schikken vaker bij ontslag

Ontslagzaken worden sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht een half jaar geleden vaker geschikt.

Ook worden regelmatig hogere vergoedingen betaald dan de intentie is volgens de Wet werk en zekerheid. Dat zeggen kantonrechters en arbeidsrechtadvocaten tegen de NOS.

“Werkgevers weten dat de werknemer, als ze wat meer bieden, sneller met het ontslag akkoord zal gaan. Het risico dat de rechter het ontslag afwijst, is dan kleiner.”

Het kabinet wilde met de wet Werk en zekerheid, die juli vorig jaar inging, het ontslagrecht juist eenvoudiger, sneller en goedkoper voor werkgevers maken, maar het is juist niet eenvoudiger geworden.

Bron: NOS, 24 januari 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.