"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Verbod inhoudingen minimumloon half jaar uitgesteld


Minister Asscher heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten dat hij de inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen en verrekeningen met een half jaar uitstelt tot 1 juli 2016.

In zijn brief geeft hij aan dat hij meer tijd nodig heeft om een zorgvuldige afweging te maken voor de gehele herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, waaronder ook het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon valt.

Bron: Tweede Kamer, 30 november 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.