"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Rekenregels per 1 januari 2016

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regenregels per 1 januari 2016 bekend gemaakt.

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2016 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Inclusief gevolgen Belastingplan 2016
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van het Belastingplan 2016, zoals aanvaard door de Tweede Kamer op 18 november 2015.

Rekenregels januari 2016, inclusief bijlagen I.1 en I.2

Rekenregels januari 2016, Bijlagen II.1 – II.3

Rekenregels januari 2016, Bijlagen II.44 – II.6

Bron: Rijksoverheid, 27 november 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.