"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Verbod inhoudingen minimumloon – uitzondering nodig


Volgens de Wet Aanpak Schijnconstructies, effectief per 1 januari 2016, mogen er geen inhoudingen en verrekeningen worden toegepast op het wettelijk minimumloon.

Op de wet kan een uitzondering worden gemaakt per Algemene Maatregel van Bestuur, maar hoe dit wordt ingevuld is nog niet duidelijk. Voorlopig geldt het verbod.

Tweede Kamerlid Anne Mulder (VVD) heeft op 4 november een motie ingediend waarin hij minister Asscher verzoekt zo snel mogelijk een uitzondering op het inhoudingenverbod op het wettelijk minimumloon bij algemene maatregel van bestuur mogelijk te maken voor bonafide werkgevers en sociale werkbedrijven.

Bron: Tweede Kamer, 4 november 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.