"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

WW-fout herstellen met Startersregeling?


Minister Asscher overweegt of hij via herinvoering van de Startersregeling de fout in de nieuwe WW-wetgeving zal herstellen.

Momenteel krijgen werknemers met tijdelijke banen een te lage WW. De fout in de berekening treft vooral flexwerkers.
Lees meer

Asscher denkt als andere oplossingen ook aan het verkorten van de referteperiode of aan een minimumdagloon.
Gister besprak de minister deze materie in de Tweede Kamer, tijdens een Algemeen Overleg.

Bron: Telegraaf, 24 september 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.