"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

NBBU Themadagen najaar 2015

Dit najaar organiseert de NBBU themadagen voor haar leden op een aantal locaties, aanvang 10.00 uur.

• donderdag 24 september: Van der Valk Hotel Gilze/Tilburg
• woensdag 30 september: kantoor NBBU, Amersfoort
• dinsdag 6 oktober: Van der Valk Hotel Zwolle

Tijdens deze dagen wordt aandacht gegeven aan de juiste sectorindeling en onderdelen van de kostprijs, zoals het al dan niet toepassen van het uitzendbeding, de invloed van eigen risicodragerschap en de hoogte van ziekteverzuim. Deelnemers krijgen een reëel beeld van de wettelijke kaders en de verschillen in premies sectorfonds en werkhervattingskas. Een vaksector met lagere premies is soms gunstig, soms niet. Het kan tot gevolg hebben dat de overlap van werkingssfeer in beeld komt met verstrekkende consequenties. Deze consequenties worden toegelicht en de commerciële gevolgen worden besproken.

Tijdens deze dagen wordt ook aandacht gegeven aan de Wet aanpak schijnconstructies (WAS)
De volgende zaken komen aan bod:
1. Uitbreiding van de civiele ketenaansprakelijkheid
2. Verbod op inhoudingen en verrekeningen op het Wettelijk Minimumloon (WML).
3. Giraal uitbetalen, identificatieplicht en verlenging AVV

Zie voor meer informatie www.nbbu.nl.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.