"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

UWV Arbeidsmarktprognose 2015-2016

De UWV Arbeidsmarktprognose geeft een beeld van de verwachte landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarktontwikkelingen in de periode 2015-2016.

In de publicatie worden nieuwe prognoses gegeven van de vraag naar arbeid door werkgevers en het arbeidsaanbod door werknemers en werkzoekenden. Ook de discrepantie tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod, zoals dat tot uiting komt in het aantal WW-uitkeringen, komt aan bod. > Bekijk de prognose

Belangrijkste uitkomsten
Het economisch herstel wordt steeds duidelijker zichtbaar op de arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal zijn er minder aanvragen voor ontslag en ook het aantal faillissementen neemt af. Daarnaast groeit het aantal vacatures al geruime tijd. Dit en volgend jaar herstelt de Nederlandse economie verder.

Door het economisch herstel groeit in 2015 voor het eerst in drie jaar de vraag naar arbeid. Het aantal banen voor werknemers neemt in 2015 toe met 38 duizend en in 2016 met 54 duizend. Het banenverlies door de crisis is daarmee nog lang niet goed gemaakt. In de periode 2008-2014 nam het aantal banen voor werknemers af met 300 duizend.

Het aantal vacatures reageert snel op economische omslagen en groeide ook al in 2014. In 2015-2016 zet deze groei zich voort. Toch blijft het aantal beduidend lager dan voor de crisis.

Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met een toename van het aanbod van arbeid.

De toename van het aantal banen is groter dan de toename van de beroepsbevolking. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat het aantal WW-uitkeringen naar verwachting gaat dalen met 20 duizend per jaar (-5%).

Bron: UWV, 3 juni 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.