"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Transitievergoeding tool – NBBU en FlexKnowledge

| Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding | Regeling looncomponenten en arbeidsduur |

De NBBU heeft samen met FlexKnowledge een tool ontwikkeld, waarmee flexbureaus de hoogte van de transitievergoeding kunnen bepalen voor hun flexkrachten.

Voor de ontwikkeling van de tool heeft mr. Cor de Koeijer (NBBU) nauw samengewerkt met Henk Geurtsen (FlexKnowledge).

‘Er zijn nogal wat elementen om mee te nemen in de berekening…’

mr. Cor de Koeijer, NBBUCor de Koeijer
Werkzaam bij de NBBU, brancheorganisatie voor bemiddelings- en uitzendondernemingen. Hij houdt zich bezig met de cao en juridische zaken, waaronder ook de implementatie van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Lees meer

Trainingen WWZ
“Om onze leden voor te bereiden hebben wij dit jaar op verschillende plaatsen in het land diverse workshops verzorgd onder de naam ‘Cursus verdieping Wet werk en zekerheid’,” zegt De Koeijer. “Daarbij hebben we ook uitgebreid aandacht gegeven aan de complexiteit die de transitievergoeding met zich meebrengt, waaronder de berekening van de vergoeding. Op onze site geven we ook uitgebreid aandacht aan de WWZ.”

Berekening vergoeding is complex
“Hoe je het brutoloon bepaalt, op basis waarvan de vergoeding wordt berekend, dat is niet eenvoudig. De werkwijze die men moet volgen, is zeer complex verwoord in de wet:

Voor juristen is het al een puzzel, laat staan voor leken. Daarnaast gaat de wet uit van maandsalarissen en van de contractduur. Die werkwijze sluit aan bij ‘gewone’ werkgevers, maar niet bij de praktijk van uitzendwerkgevers.

Uitzendorganisaties werken meestal niet met maandsalarissen. Zij rekenen vrijwel altijd met gewerkte weken en soms zelfs gewerkte dagen. Bovendien hebben ze te maken met een scala aan – veelal kortlopende – contracten en onderbrekingen voor hun uitzendkrachten.

Het is dus niet verbazingwekkend dat veel uitzenders onze servicedesk al maandenlang benaderen met de vraag: hoe moet ik dit uitrekenen? Vaak zijn ze zelf al aan de slag gegaan met een Excelsheet en een rekensysteem en vragen vervolgens aan ons of hun berekening klopt.

We beseften dat wij onze leden met een goed doordachte tool veel beter zouden kunnen ondersteunen. De ontwikkeling van deze tool bleek mogelijk in samenwerking met FlexKnowledge. De realisatie was een stevige uitdaging. Wij hebben er financieel in geparticipeerd en veel tijd in gestoken.

De tool die we nu aan onze leden kunnen bieden, berekent de vergoeding voor contracten uit het verleden, voor lopende contracten en contracten die gepland zijn in de toekomst.

Die informatie hebben uitzenders nodig om de hoogte van de transitievergoeding te bepalen en daarnaast om een realistische kostprijs te bepalen en hun tarieven vast te stellen.

Vanuit de NBBU hebben wij de interpretatie van de wet op ons genomen en de uitgangspunten geformuleerd. Vervolgens is Henk Geurtsen, partner van FlexKnowledge, aan de slag gegaan met de inrichting van de tool. Die heb ik, samen met enkele collega’s, op allerlei manieren getest. Inmiddels zijn we overtuigd van de betrouwbaarheid van de uitkomsten en van de toepasbaarheid in zeer veel verschillende situaties binnen de flexbranche.

De tool biedt handvatten om de onderhandelingen over kostprijzen goed onderlegd te kunnen voeren met inlenende organisaties.”

Henk Geurtsen, partner FlexKnowledge
Henk Geurtsen
Partner van FlexKnowledge, zeer ervaren binnen de flexbranche. Hij heeft zich zowel in de rol van adviseur als (interim)manager gespecialiseerd in het optimaliseren van processen binnen de backoffice en het stroomlijnen van inhuurprocessen bij grote inleners, waaronder Managed Service Provider trajecten. Lees meer

“Linksom of rechtsom krijgen flexorganisaties met de transitievergoeding te maken,” zegt Geurtsen. “Het heeft geen zin om flexkrachten regelmatig een half jaar werkloos te laten zijn om de transitievergoeding te vermijden. Het is verstandiger om met opdrachtgevers in gesprek te gaan en te wennen aan de nieuwe situatie.

Opdrachtgevers realiseren zich niet altijd dat de kosten voor de uitlener natuurlijk blijven staan, als zij weigeren een opslag voor de transitievergoeding te betalen voor een flexkracht die een jaar voor hen werkt. Als de flexkracht vervolgens nog anderhalf jaar elders werkt, moet de uitlener de transitievergoeding betalen, zodra het dienstverband van deze flexkracht eindigt en de flexkracht de vergoeding vordert.”

Hoe werkt de tool?
“De tool geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Wordt voldaan aan de criteria voor de transitievergoeding?
  2. Wat is het exacte aantal maanden transitievergoeding waarop de flexkracht recht heeft? Een paar dagen korter of langer kan het verschil maken tussen wel of niet 1/6 maandsalaris extra. Hetzelfde geldt voor de onderbrekingen. De juiste berekening van onderbrekingsperiodes van meer dan 3 maanden voor 1 juli 2012 en meer dan 6 maanden vanaf 1 juli 2012 is cruciaal. Dit bepaalt of het aantal maanden transitievergoeding cumuleert of dat er weer vanaf nul wordt opgebouwd.
  3. Wat is de hoogte van het maandloon? Dit wordt bepaald vanuit het laatste contract voor beëindiging van het dienstverband op basis van de werkelijke verdiensten.
  4. Wat wordt uiteindelijk de hoogte van de transitievergoeding? Hierbij wordt rekening gehouden met de ‘gewone’ rekenmethode; en met de berekening wanneer een flexkracht een totaal dienstverband heeft (gehad) van meer dan 10 jaar; en of de 50+ regeling van toepassing is.

De tool bespaart veel werk, geeft alle benodigde inzichten en zorgt voor de onderbouwing richting klanten en flexkrachten.

De NBBU stelt de tool via de NBBU-website beschikbaar aan haar leden.

FlexKnowledge stelt de tool beschikbaar voor andere gebruikers. De prijs bedraagt voor hen € 195,- per licentie. Bij afname van meer licenties geldt een staffelkorting.

Per licentie kan een onbeperkt aantal berekeningen voor de transitievergoeding worden gemaakt. De informatie kan ook worden geprint en opgeslagen voor latere raadpleging.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws i.s.m. NBBU en FlexKnowledge

De tool is vanaf maandag 29 juni 2015 beschikbaar via de website van FlexKnowledge en de NBBU.

Hoe ziet de tool eruit?

Enkele screenshots uit de tool op basis van een voorbeeldsituatie:
‘Maurice Mahler is al enkele jaren werkzaam als uitzendkracht. Hij krijgt binnenkort een contract t/m 31 december 2015. De vraag is wat zijn recht op transitievergoeding zal zijn, als er na die tijd geen werk voor hem beschikbaar is, zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij het bepalen van de kostprijs en het tarief.’

(klik op de afbeeldingen voor grotere weergave)

Bestaat er recht op vergoeding?

Transitievergoeding tool, screenshot. Bron: NBBU en FlexKnowledge
Berekening aantal maanden transitievergoeding:
Contracten met einddatum vóór 1 juli 2012, bij een onderbreking van meer dan 3 maanden start het tellen opnieuw

Transitievergoeding tool screenshot. Bron: NBBU en FlexKnowledge

Contracten met einddatum vanaf 1 juli 2012:
Bij een onderbreking van meer dan 6 maanden start het tellen opnieuw
Transitievergoeding tool screenshot. Bron: NBBU en FlexKnowledge

NB Het eerste contract vanaf 1 juli 2012 start weliswaar vóór 1 juli 2012, maar omdat de einddatum niet vóór 1 juli 2012 ligt, geldt voor dit contract het regime van een onderbrekingsperiode van >6 maanden.

Berekening maandloon op basis van de loonstaat:
Transitievergoeding tool screenshot. Bron: NBBU en FlexKnowledge

Berekening maandloon op basis van de loonstroken:

Transitievergoeding tool, screenshot. Bron: NBBU en FlexKnowledge

Berekenen transitievergoeding:
Transitievergoeding tool screenshot. Bron: NBBU en FlexKnowledge

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.