"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ARTRA ook NBA en SNA geaccrediteerd

ARTRA heeft zich binnen de flexbranche op het gebied van training, coaching en opleidingen in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en verder geprofessionaliseerd.

Naast de verschillende accreditaties op het gebied van testen en methodieken en de CEDEO-erkenning, is ARTRA naast NIRPA, nu ook NBA en SNA geaccrediteerd. ARTRA verzorgt naast kennistrainingen ook commerciële en management trainingen.

NBA
De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten). In het accountantsregister van de NBA staan alle accountants in Nederland ingeschreven. Accountants zijn verplicht om per jaar PE-studiepunten te behalen. Door het volgen van trainingen en opleidingen bij ARTRA kan er voldaan worden aan de PE-eisen.

SNA
Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1 en NEN 4400-2, verstrekt de Stichting Normering Arbeid het SNA-keurmerk. De inspecties worden verricht door geaccrediteerde inspecteurs. Ook zij zijn verplicht om jaarlijks PE-studiepunten te behalen. Ook de SNA heeft een aantal opleiding van ARTRA geaccrediteerd, waaronder de opleiding Inspecteur CAO Uitzendkrachten (SNCU).

PE-punten
In de afgelopen jaren heeft ARTRA haar aanbod en scope sterk verbreed. Ellen van Hierden directeur van ARTRA licht toe: ‘Aan organisaties binnen de flexbranche worden steeds strengere eisen gesteld. Hierbij wordt er steeds meer gevraagd van alle medewerkers binnen de branche.
Vanuit verschillende organisaties kwam het verzoek of onze opleidingen ook geaccrediteerd kunnen worden. Na een intensief traject kan ARTRA nu wederom met trots vermelden dat alle deelnemers, indien gewenst, met verschillende ARTRA opleidingen PE-punten kunnen behalen.’

Bron: ARTRA, 5 juni 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.