"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

VPO Q1 2015 payroll omzetdaling 3%

De omzet in de payrollsector is in het eerste kwartaal van 2015 licht gedaald. De omzet daalde met 3% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2014.

Dat blijkt uit de marktmonitor van de brancheorganisatie van payrollbedrijven, de VPO-Marktmonitor.

De daling moet volgens de VPO hoofdzakelijk toegeschreven worden aan een relatief grote stijging in het eerste kwartaal van 2014, namelijk +7%. Door deze navenant grote stijging vorig jaar is er nu sprake van een lichte daling.

Payroll is en blijft een belangrijke vorm van goed gereguleerde flexibiliteit op de arbeidsmarkt”, aldus VPO-voorzitter Jeu Claes. “Het speelt enerzijds in op ontzorging van ondernemers en biedt anderzijds kansen op de arbeidsmarkt aan ruim 150.000 werknemers.” Payrollondernemingen die bij de VPO zijn aangesloten, zijn professionele werkgevers die werk bieden op basis van een cao en een aanvullende arbeidsvoorwaardenregeling.

Storend
Voor de werknemer in dienst van de payrollonderneming geldt vanaf de eerste dag dezelfde beloning als voor de werknemer in dienst bij de opdrachtgever. Valt het werk weg, dan heeft de payrollonderneming een verplichting om vervangend werk te zoeken voor de payrollmedewerker. “Het stoort me dat over dit soort zaken aangaande het professioneel werkgeverschap van de VPO-leden te vaak onjuistheden worden geroepen”, aldus Claes. Ook in de recente discussie naar aanleiding van de Wet werk en zekerheid was dat het geval.

Wet werk en zekerheid
Claes: “De Wet werk en zekerheid zal de sterke behoefte aan payroll niet doen veranderen. De wet kan en zal flexwerk niet automatisch ‘omzetten’ in vast werk. Bedrijven bieden alleen vaste contracten als dat economisch verantwoord is. Als flexibiliteit te strikt wordt gereguleerd, leidt dat niet tot meer vaste contracten, maar eerder tot minder goede vormen van flexibiliteit. Bovendien is het vaste contract door hoge kosten en risico’s welhaast onbereikbaar geworden.”

Wendbaar en weerbaar
In deze tijden waarin de arbeidsmarkt sterk aan het veranderen is, is de wendbaar- en weerbaarheid van ondernemingen en werkenden van groot belang. Professionele payrollorganisaties dragen daartoe bij en bieden zo een belangrijke oplossing voor de arbeidsmarkt, aldus de VPO.

Bron: VPO, 13 mei 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.