"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Scholingsvouchers uitzendkrachten GF Groothandel

De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) en de Stichting Groenten en Fruit Groothandelsfonds (GF Groothandelsfonds) zijn een samenwerkingsverband aangegaan.

Doel is het verbeteren van de individuele kansen op de arbeidsmarkt van uitzendkrachten die werkzaam zijn in de sector groothandel groenten en fruit.

Voor zeventig uitzendkrachten die werkzaam zijn bij een bedrijf dat aangesloten is bij het GF Groothandelsfonds wordt een scholingsvoucher van € 1.000 inclusief btw beschikbaar gesteld. Dit individuele leerbudget kan men besteden aan een opleiding die hun kansen in brede zin op de arbeidsmarkt vergroot.

De voucher kan vanaf eind april door de uitzendkracht aangevraagd worden bij STOOF of bij het GF Groothandelsfonds en wordt voor 50% betaald door STOOF, voor 25% door het GF Groothandelsfonds en voor 25% door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanuit de sectorgelden.

De voucher mag voor meerdere opleidingen ingezet worden, tot een bedrag van maximaal € 1.000.

Voor de keuze van opleidingsinstituten kan gebruik worden gemaakt van de opleidingsportal van STOOF en van GF. Daarnaast kan de uitzendkracht zelf een opleider zoeken, mits dit een erkend opleider is. Vanuit het GF Groothandelsfonds kan in overleg met de opleidingsmanager een gratis ontwikkeladvies gegeven worden waarna samen de mogelijkheden besproken worden.

Het Project uitzendkrachten scholen in de groenten en fruitgroothandel loopt tot 1 juni 2016. De vouchers kunnen tot 31 december 2015 aangevraagd worden.

Bron: Stoof-online, 23 april 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.