"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

DPA Group Q1 2015 omzet +35,5%

DPA Group N.V. rapporteert sterke omzetgroei in eerste kwartaal en kondigt overname van SOZA XPERT aan

Hoofdpunten eerste kwartaal 2015
• Omzet met 35,5% gestegen naar 27,4 miljoen euro
• Brutowinst met 37,7% gestegen naar 7,0 miljoen euro (25,5% van de omzet)
• EBITDA met 15,2% gestegen naar 2,0 miljoen euro
• Nettowinst van 3,0 miljoen euro

“De positieve omzetontwikkeling in onze markten zet door. Naast de voortgaande flexibilisering en de nieuwe wet- en regelgeving geeft ook de opleving van de arbeidsmarkt impulsen aan de vraag naar onze dienstverlening. Daarom investeren we zowel in groei van het aantal eigen professionals als in nieuwe opleidingsprogramma’s en talentontwikkelingsprogramma’s”, zegt Eric Winter, CEO van DPA.

Resultaten in het eerste kwartaal van 2015
In het eerste kwartaal van 2015 realiseerde DPA Group een omzet van 27,4 miljoen euro (eerste kwartaal 2014: 20,2 miljoen). De omzetstijging van 35,5% is deels afkomstig van het recent overgenomen Fagro, een adviesbureau voor finance- en control-specialisten. Daarnaast heeft DPA in het eerste kwartaal van 2015 een autonome omzetstijging gerealiseerd van 6% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014. De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 7,0 miljoen euro (eerste kwartaal 2014: 5,1 miljoen). De brutomarge voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedroeg 25,5% (eerste kwartaal 2014: 25,0%).

Autonome groei
In het eerste kwartaal heeft DPA verder geïnvesteerd in groei, waardoor het aantal professionals in loondienst met 6% is toegenomen ten opzichte van het jaareinde tot 991. De omzet gerealiseerd door eigen professionals is met 10% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014. Van de totale inzet bij opdrachtgevers is 18% van de uren ingevuld door DPA’s flexibele schil van zelfstandige professionals (eerste kwartaal 2014: 23%). De verhouding directe-indirecte medewerkers was 7,0 (ultimo 2014: 6,7).

De operationele kosten stegen met 49% naar 5,0 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van de overgenomen activiteiten (eerste kwartaal 2014: 3,4 miljoen). Daarnaast heeft DPA verder geïnvesteerd in groei door versterking van accountmanagement en opleidingen voor professionals. De winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen, amortisatie van goodwill en bijzondere en eenmalige kosten (EBITDA) bedroeg 2,0 miljoen (eerste kwartaal 2014: 1,7 miljoen). De nettowinst steeg in het eerste kwartaal tot 3,0 miljoen euro (eerste kwartaal 2014: 0,8 miljoen). Dit is inclusief de boekwinst van 2,3 miljoen euro uit de verkoop van DPA’s aandelenbelang van 20,4% in ICT Automatisering N.V.

Overname SOZA XPERT
In het kader van haar groeistrategie bericht DPA dat op 22 april overeenstemming is bereikt over de overname van SOZA XPERT, een professionele dienstverlener op het gebied van werk, inkomen en zorg in het sociale domein. SOZA XPERT adviseert en begeleidt gemeentelijke sociale diensten op werkgebieden zoals screening van voorliggende voorzieningen en handhaving van sociale bijstandsuitkeringen. SOZA XPERT biedt DPA verdere schaalvergroting in het sociale domein, met activiteiten die complementair zijn aan die van DPA Sociale Zekerheid. SOZA XPERT heeft 33 medewerkers in dienst en realiseerde in 2014 een omzet van 3,8 miljoen euro. Naar verwachting draagt de acquisitie direct bij aan de winst per aandeel.

Bron: DPA Group, 23 april 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.