"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABU digitaal jaarverslag 2015

De ABU heeft haar Jaarverslag 2015 gepubliceerd op een speciale site.

In één oogopslag zet de ABU tien thema’s neer, de hoogtepunten van de flexbranche in 2014 met een doorkijk naar 2015.

Het gaat beter met de uitzendbranche. In 2014 groeide de sector met 7% en gingen er ruim 50.000 uitzendrachten extra aan het werk, een trend die in het begin van 2015 is doorgezet. Tegelijkertijd verandert de arbeidsmarkt en de rol van uitzenders verandert mee. Bedrijven hebben steeds meer behoefte aan ontzorging op hr-gebied en een brede flexmix. Alle veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om een goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid, om werk dat lonend is voor werknemers en werkgevers en om een andere kijk op ons sociale stelsel. Dit is de kern van het digitale jaarverslag van de ABU.

Er liggen kansen voor uitzendondernemingen, omdat de economie groeit maar ook omdat flexibiliteit binnen bedrijven toeneemt. In 2014 liet de ABU een onderzoek uitvoeren door TNO dat liet zien dat bedrijven toegroeien naar een flexibele schil van minimaal 30%. Jurriën Koops, directeur van de ABU: “We zien steeds meer flexvormen ontstaan. De organisatie van werk is aan het veranderen. Bedrijven hebben steeds meer behoefte aan ontzorging op hr-gebied en een brede flexmix. En dus bieden leden van de Algemene Bond Uitzendondernemingen ook een steeds breder dienstenpakket aan.”

Voor iedereen
Flexibiliteit biedt kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen. Uitzendorganisaties werken steeds intensiever samen met UWV en gemeenten om werkzoekenden aan het werk te helpen. En met succes, want jaarlijks vinden duizenden uitkeringsgerechtigden hierdoor een baan. De ABU is een warm pleitbezorger van de publiek-private samenwerking en zet zich ook in 2015 daarvoor in. Om ook ouderen, jongeren en arbeidsgehandicapten succesvol te laten zijn op de arbeidsmarkt.

Sociaal stelsel
Veranderingen op de arbeidsmarkt vragen een andere kijk op ons sociale stelsel. Opleidingen, sociale zekerheid, pensioenen en hypotheken moeten zodanig ingericht worden dat ze voor iedereen toegang en voldoende zekerheid bieden. Daarvoor pleitte de ABU in 2014 in het statement Naar een beter ‘werkende’ arbeidsmarkt. In datzelfde statement betoogde de ABU dat werk weer lonend moet worden voor werknemers én werkgevers. Al jaren kampen werkgevers – en in het bijzonder uitzendwerkgevers – met hoge (administratieve) lasten. Vooral de risico’s voor ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn volledig doorgeschoten. Een betoog dat in 2015 nog steeds actueel is.

Balans flexibiliteit en zekerheid
Alle veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om het vinden van een goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid. Een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten die de ABU met de bonden afsloot in 2014 biedt een perspectief voor uitzendondernemers, dat goed is voor de arbeidsmarkt en die een goede balans vindt tussen flexibiliteit en zekerheid.

Uitzenders aan het woord
De ABU heeft aan het digitale jaarverslag een toegankelijke en eigentijdse vorm gegeven. In één overzicht kunnen bezoekers van de website www.flexbranche2015.nl de hoogtepunten van vorig jaar en een doorkijk naar 2015 zien. Met korte teksten, veel beeld, grafieken, onderzoeken en met belangrijke bijdragen van ABU-leden zelf, waarin zij zich uitspreken over de sector en wat de branchevereniging daarin betekent.

Bron: ABU.nl, 9 april 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.