"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Schoonmakers overtreden wet bij fastfoodketens

Schoonmaakbedrijven die werken voor landelijke fastfoodketens worden verdacht van verschillende overtredingen.

Dit blijkt uit een deze week gehouden controle van de Inspectie SZW, Belastingdienst, UWV en IND bij dertien fastfood filialen. In februari werden ook al zes filialen gecontroleerd. De vermoedelijke overtredingen betreffen uitkeringsfraude, belastingfraude, Arbeidstijdenwet en Wet minimumloon.

De vestigingen lagen verspreid in het land. De controle was expliciet gericht op franchisevestigingen van de fastfoodketens. Uit risicoanalyses blijkt dat bij franchiseondernemingen de kans op overtredingen groter is. Gesprekken die eerder door de Inspectie SZW en de Belastingdienst zijn gevoerd met de moederbedrijven om deze overtredingen bij de schoonmaakbedrijven te voorkomen, hebben volgens de Inspectie nog niet het gewenste resultaat.

In totaal zijn er bij de laatste controle 32 schoonmakers gecontroleerd. Meerderen van hen hadden een uitkering. Het vermoeden bestaat dat niet in alle gevallen een juiste urenopgave aan de uitkeringsinstanties is gedaan. Verder bleek sprake van een onjuiste of onvolledige urenregistratie en is vermoedelijk de Arbeidstijdenwet overtreden. Ook worden onderzoeken op basis van de Wet minimumloon gestart omdat sprake zou zijn dat niet alle gewerkte uren worden uitbetaald. Dit geldt ook voor de uitbetaling van vakantiegeld.

De Inspectie SZW, de Belastingdienst, UWV, IND en gemeenten werken samen om uitbuiting van werknemers, verdringing op de arbeidsmarkt, belastingfraude, migratiefraude en oneerlijke concurrentie in de schoonmaaksector aan te pakken. De controles richten zich met name op schoonmaakbedrijven en opdrachtgevers die bewust de grenzen van de wet zoeken.

Bron: Rijksoverheid, 20 maart 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.