"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Nog een weeffout Wet Werk en Zekerheid

| Download Wet Werk en Zekerheid | Download Overgangsregeling transitievergoeding |

Experts hebben in het nieuwe ontslagrecht, dat op 1 juli ingaat, een extra kostenpost voor werkgevers ontdekt.

Werknemers die na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt raken, hebben ook nog recht op een transitievergoeding, naast de sociale uitkering die zij in de huidige situatie al ontvangen. Het FD meldt dit op basis van een rondgang langs experts.

Werkgeverskoepel VNO-NCW noemt de vergoeding voor afgekeurde werknemers een weeffout die zou moeten worden hersteld.

Bron: FD, 5 maart 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.