"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Heeft payrolling toekomst?

Groei of einde van payrolling?
De flexbranche groeit. Ruim 2.4 miljoen banen zijn op basis van flexibele overeenkomsten, waarvan 144.000 toe te kennen zijn aan payrolling. Dat de BV Nederland behoefte heeft aan flexibiliteit moge duidelijk zijn.

De afgelopen jaren is payrolling wel veelvuldig negatief in het nieuws geweest. Zowel overheid als vakbonden buitelen over de dienstverlening payrolling heen. Payrolling staat volgens een flink aantal criticasters gelijk aan uitbuiting, is slecht voor de werknemer en biedt geen enkele zekerheid. Het concurreert op arbeidsvoorwaarden en moet gestopt worden. Dat er de afgelopen jaren een paar payrollers zijn geweest die het inderdaad niet zo nauw namen met de regels en werknemers (en klanten!) dupeerden heeft deze negatieve kijk op het geheel zeker geen goed gedaan. Hier zijn de meeste bedrijven en brancheorganisaties het wel over eens. Wat ook niet meehielp was het feit dat het vrij eenvoudig was om afscheid te nemen van een payrollmedewerker. De overheid heeft daarom per 1 januari nieuwe ontslagregels voor payrollers geïntroduceerd. In het nieuwe ontslagbesluit is geregeld dat de payrollwerknemers van payroll-ondernemingen dezelfde ontslagbescherming krijgen als de eigen werknemers van de inlenende werkgever. De payrollwerknemer heeft deze verbetering te danken aan de afspraken uit het Sociaal Akkoord van 11 april 2013.

Regeldruk werkgevers in Nederland
Luidt het Sociaal Akkoord, de nieuwe Wet Werk en Zekerheid en de nieuwe ontslagregels inzake payroll langzaam het einde van de payrollbanche in?

Wij denken van niet. Sterker nog, als we naar diverse onderzoeken kijken, en ons oor goed te luisteren leggen, verwachten en zien wij juist groei binnen de flexbranche, en zeker bij de payrollers! Juist de nieuwe wetgeving zorgt voor deze ontwikkelingen!

Uit een recent onderzoek onder ondernemers en de komst van de WWZ blijkt dat het merendeel verwacht dat de nieuwe wetgeving arbeidsconflicten zal gaan opleveren. Men vindt de regels te onduidelijk en verwarrend. Om problemen te voorkomen wordt het juridisch werkgeverschap uit handen gegeven aan payrollorganisaties (BC.nl, augustus 2014).

Onderzoek Toekomst van de payrollbranche
Ook ARTRA heeft het afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd onder diverse payrollers, vakbonden, kennisdragers en juristen. Hierin stond de vraag centraal: Heeft de payrollbranche nog wel toekomst of is het binnenkort afgelopen en krijgt iedereen weer een vast contract bij de inlener zelf? De resultaten en diverse meningen van betrokkenen uit de payrollbranche zijn in ons onderzoek verwerkt. In april kunt u deze paper aanvragen via onze website.

White Papers
Om u weer op de hoogte te brengen van de laatste juridische ontwikkelingen rondom payrolling heeft ARTRA haar whitepaper ‘Payroll en de juridische kaders’ geheel laten updaten door auteurs en juristen verbonden aan HR Praktijk. In de paper zijn ook de nieuwe ontslagregels verwerkt.
Beide papers zijn gratis aan te vragen via www.artra.nl / whitepapers.

Ik wens u veel leesplezier toe!

Marieke de Wildt, Marieke@artra.nl, 06 21163702

Marieke de Wildt is eigenaar van Bureau Boer, een bedrijf dat zich inzet voor een hogere instroom van personeel in de zorg en het onderwijs.