"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABU: Verbod op inhoudingen contraproductief


Het voorstel van minister Asscher (SZW) om inhoudingen op het loon voor huisvesting en de zorgverzekering te verbieden, is contraproductief en werkt malafide praktijken juist in de hand.

Dit zegt ABU die de Tweede Kamer oproept het wetsvoorstel op dit punt te herzien.

Het voorstel van minister Asscher maakt deel uit van de Wet aanpak schijnconstructies die donderdag 26 februari in de Tweede Kamer wordt behandeld. “De actieve en brede rol die uitzendorganisaties nu spelen, wordt onmogelijk gemaakt”, zegt ABU-directeur Jurriën Koops. “De goede lijden hier onder de kwade,” voegt hij eraan toe.

De ABU ondersteunt de doelstelling van de Wet aanpak schijnconstructies, namelijk het tegengaan van uitbuiting en oneerlijke concurrentie. Het wetsvoorstel bevat goede maatregelen, maar op het punt van het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon zijn er duidelijke bezwaren. Met dit voorstel verdwijnen inhoudingen volledig van de loonstrook. Daarmee raken ze uit het zicht van de werknemer maar ook uit het zicht van de publieke en private handhavers. Het speelt malafide uitzenders en huisjesmelkers juist in de kaart. Ook zorgt het voorstel ervoor dat er straks weer veel meer onverzekerde arbeidsmigranten in Nederland rondlopen.

Verantwoordelijkheid
Bonafide ondernemingen worden door het wetsvoorstel stevig in de wielen gereden, vindt de ABU. Zij regelen naast een baan vaak ook huisvesting en zorgverzekering. Maar op een eenvoudige en zekere manier de kosten daarvoor op het loon inhouden, mag straks niet meer. Dan komt de huisvesting meer op het bord van gemeenten en woningcorporaties en moet de arbeidsmigrant zelf zijn zorgverzekering regelen. “Terwijl wij door gemeenten en woningcorporaties juist worden aangesproken een grotere verantwoordelijkheid te nemen”, aldus Koops. “Verbod op inhoudingen is niet goed voor het huisvestingsvraagstuk en brengt ons weer terug bij de tienduizenden onverzekerde arbeidsmigranten toen de stroom op gang kwam.”

Transparantie
De ABU is voorstander van transparantie in de inhoudingen van kosten die in het belang van de arbeidsmigrant worden gemaakt. “De inhoudingen moeten schriftelijk worden overeengekomen, worden verantwoord op de loonstrook en wettelijk gemaximeerd. Daarmee houden we het transparant en controleerbaar voor werknemers en handhavers en uitvoerbaar voor werkgevers.”

Bron: ABU, 25 februari 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.