"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kickstart op arbeidsmarkt voor financieel specialisten

De vraag naar financieel deskundigen bereikt het hoogste groeicijfer sinds het uitbreken van de crisis, volgens cijfers van Yacht.

In het vierde kwartaal van 2014 is die vraag gegroeid met 26,3% ten opzichte van het vierde kwartaal in 2014.

Over heel 2014 bedroeg de groei 16,9%. De eindsprint in het laatste kwartaal 2014 werd vooral veroorzaakt door de sterke groei in de vraag naar business analisten, business controllers en financieel directeuren. De financieel administratieve functies groeiden nauwelijks of lieten zelfs een krimp zien, zoals de vraag naar financial controllers.

Yacht_groeiende_vraag_financieel_specialisten_Q4_2014
“De totale groei naar financieel specialisten overtrof onze verwachtingen. Waar we begin dit jaar nog uitgingen van een groei van rond de 10% is de totale groei maar liefst 16,9%. Het vierde kwartaal liet een sterke versnelling zien. Enerzijds is dit te verklaren door een toegenomen vraag, anderzijds was er sprake van een inhaaleffect uit een zwakker derde kwartaal. Het stijgende aantal vacatures zit duidelijk in bepaalde functiecategorieën. Deze eenzijdige groei zal de komende tijd continueren door toenemende behoefte aan financieel specialisten met businesskennis en steeds verdergaande specialisatie”, zegt Erik Kolthof, competence director Finance bij Yacht.

Bron: Yacht, 12 januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.