"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Flinke groei voor SEU in 2014

Het afgelopen jaar heeft SEU een groei van 12% in het aantal examenkandidaten gerealiseerd.

Ruim 1600 kandidaten hebben het online SEU examen afgelegd. Van de deelnemers is 70% geslaagd.

De groei in de uitzendbranche is ook zichtbaar bij SEU. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor hun vaste medewerkers op te laten leiden tot het SEU Examen. Een jaar na de invoering van het vernieuwde SEU examen concluderen wij dat de wijzigingen niet hebben geleid tot substantiële veranderingen in slagingspercentages en gemiddelde cijfers.

Slagingspercentage
Het slagingspercentage per kwartaal, ziet er als volgt uit:

• Januari t/m maart 2014: 74.6%
• April t/m juni 2014: 68.7%
• Juli t/m september 2014: 67.0%
• Oktober t/m december 2014: 69.0%

Toegevoegde waarde SEU
Kandidaten en werkgevers erkennen de toegevoegde waarde van het SEU diploma. Veel intercedenten hebben behoefte aan meer kennis om klanten en/of uitzendkrachten goed te kunnen informeren en begeleiden. De opgedane kennis is goed voor het zelfvertrouwen en helpt de intercedent in de (commerciële) gesprekken die zij voeren. Ook het beantwoorden van kritische vragen over bijvoorbeeld wet- en regelgeving en tarieven wordt eenvoudiger.

Poolse kandidaten
Het afgelopen jaar hebben wij gezien dat steeds meer Poolse Intercedenten het SEU diploma behalen. Kandidaten die de Nederlandse taal goed spreken, maar moeite hebben met het ‘begrijpend lezen’ in het online examen doen steeds vaker mondeling examen. Van de Poolse deelnemers aan het mondelinge examen is 100% geslaagd. Opvallend zijn de hoge cijfers van deze kandidaten.

Bron: SEU.nl, 22 januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.