"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

37 miljoen voor sectorplannen post, afval en kappers

Er komt in totaal ruim 37 miljoen euro beschikbaar voor sectorplannen in de afval-, post-, en kappersbranche.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte bekend dat hij voor deze plannen zo’n 16 miljoen euro beschikbaar stelt. De werkgevers en vakbonden in de drie sectoren investeren zelf ruim 21 miljoen euro.

Een greep uit de afspraken voor de drie sectoren:

Sectorplan Post en Koeriers
(€3,6 miljoen minister, €4 miljoen sector zelf)
In deze sector werken circa 60.000 mensen. De traditionele postbezorging neemt af door digitalisering. In de koerierssector is sprake van hevige prijsconcurrentie. Er is minder werkgelegenheid en van werknemers worden door automatisering en robotisering andere vaardigheden gevraagd. Dit sectorplan is gericht op scholing en duurzame inzetbaarheid van werknemers:

Ruim 8.000 medewerkers worden bij- of omgeschoold op het gebied van productieprocessen, logistiek, financiële dienstverlening, call centers en IT met het oog op behoud van hun baan.

1.100 personen met een Wajong-indicatie worden begeleid naar een kleine baan als postbezorger voor ten minste 8 uur per week.
800 medewerkers op bedreigde functies volgen op vrijwillige basis een intensief begeleidingstraject, gericht op een succesvolle overstap naar ander werk.

Sectorplan Afvalbeheer & Management en Beheer Openbare Ruimte (AMBOR)
(€11,4 miljoen minister, €16,3 miljoen sector zelf)
In deze sector zijn ruim 28.000 medewerkers dagelijks bezig met het inzamelen, beheren en verwerken van afval- en grondstoffen en met het beheren en onderhouden
van de openbare ruimte. De sector is vergrijsd waardoor er de komende jaren veel uitstroom is. Ook sluiten de kennis en vaardigheden van medewerkers vaak niet aan bij de veranderende omstandigheden in de sector. Het doel van dit sectorplan is om de instroom van gekwalificeerd personeel te versnellen en het niveau van de huidige werknemers te verhogen:
200 werknemers volgen een opleiding tot coach van kwetsbare medewerkers.
Er komen 600 BBL-trajecten op MBO1 of MBO2 niveau voor bestaande medewerkers.
Ruim 2.650 medewerkers krijgen aanvullende algemene scholing.
Instroom en scholing van 1.000 kwetsbare werknemers.

Sectorplan Kappers
(€1 miljoen minister, €1 miljoen sector zelf)
In Nederland werken zo’n 45.000 mensen in de kappersbranche. De laatste jaren heeft de sector last gehad van de economische crisis. Kappersbezoeken werden uitgesteld en bestedingen namen af. Het sectorplan richt zich vooral op het scholen van de medewerkers en op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid:

Ruim 1.000 medewerkers (inclusief ZZP-ers) volgen her-, bij- en nascholing om hun inzetbaarheid te vergroten.
Voor deze scholing wordt onderwijsmateriaal ontwikkeld.
Er komt een onderzoek naar de redenen van vertrek van gediplomeerde kappers uit de sector en een advies om dat vertrek te beperken.

Nieuwe sectorplannen
Per januari 2015 start een nieuwe aanvraagperiode voor de sectorplannen met de brug-WW als een van de maatregelen. Dit zorgt ervoor dat werkzoekenden makkelijker en sneller aan het werk komen in sectoren waar een tekort is, bijvoorbeeld in de techniek. Als een werkzoekende aan de slag gaat in zo’n sector, krijgt die persoon voor de uren dat hij of zij werkt salaris en voor de uren waarin wordt omgeschoold een WW-uitkering. Dat drukt de kosten voor de nieuwe werkgever. De maatregel geldt voor werknemers die met ontslag worden bedreigd of mensen met een WW-uitkering.

Bron: Rijksoverheid, 30 december 2014

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.