"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AVV CAO Grafimedia 2012-201725 september 2012

AVV CAO Grafimedia 2012-2017

Download: AVV CAO Grafimedia 2012-2017

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Grafimedia.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21 september 2012, nr. 17097, onder UAW nr. 11349.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.