"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Principeakkoord CAO Graan 2010-201217 april 2010

Nevedi en de vakbonden hebben donderdagavond 25 maart een principe akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de graanbe- en verwerkende bedrijven.

Na vier onderhandelingsronden is tussen de vakorganisaties en de werkgevers een principeakkoord bereikt over een 2-jarige CAO, geldend vanaf 1 april 2010 tot en met 31 maart 2012. Naast twee salarisverhogingen in het begin van de CAO-jaren, zijn er ook afspraken gemaakt over scholing, opleiding, en werkgelegenheidsaspecten. Het principe akkoord zal door de vakbonden met een positief advies aan de leden worden voorgelegd.

Salarisverhoging en geldigheid
De nieuwe cao zal – onder voorbehoud van instemming van de vakbondsleden – ingaan op
1 april 2010 en gelden voor een periode van twee jaar. Op 1 april 2010 worden de salarissen verhoogd met 1% en op 1 april 2011 met 1,4%.

Scholing en werkgelegenheid
Verder zijn er kwalitatieve afspraken gemaakt op het gebied van scholing, opleiding en werkgelegenheid. Zo zullen er minimaal 5 Wajongers geplaatst worden. Cao-partijen gaan gezamenlijk onderzoeksopdrachten formuleren over enerzijds de premiestelling binnen het MPF en anderzijds de toekomst van de pensioenregeling. Voor dit laatste onderzoek wordt een onafhankelijk deskundige ingeschakeld. Daarnaast wordt er naar gestreefd om de functiewaarderingssystematiek ORBA, die momenteel wordt uitgewerkt, per 1 januari 2011 in te voeren.

AVV CAO

Onder voorbehoud van de definitieve instemming van de vakbonden, zal de nieuwe cao worden aangemeld en vervolgens algemeen verbindend worden verklaard. Hiermee gelden de afspraken voor alle betrokken ondernemingen.

Download Principeakkoord CAO »

Gerelateerd nieuws
> AVV CAO Graanbe- en verwerkende Bedrijven

Bron: Nevedi, 26 maart 2010 en De Unie, 14 april 2010

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.