"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

NBBU CAO voor uitzendkrachten focust op meer werken

Logo NBBU11 december 2008

In de nieuwe NBBU CAO voor uitzendkrachten zijn duidelijke keuzes gemaakt voor arbeidsparticipatie van specifieke doelgroepen, administratieve lastenverlichting en scholing.

De CAO is overeengekomen met de brancheorganisatie voor mkb-uitzendondernemingen, en de vakbonden LBV, FNV, CNV, de Unie en de Internetvakbond. Dit is voor het eerst, de afgelopen tien jaar werd de CAO afgesloten met de Landelijke Belangenvereniging, LBV. De nieuwe NBBU CAO heeft een looptijd van 5 jaar en zal ingaan per 1 april 2009. Na twee jaar vindt een evaluatiemoment plaats. Het bereikte akkoord zal nog worden voorgelegd aan de achterban van de NBBU en van de vakbonden voor instemming.

Grotere arbeidsparticipatie
In de nieuwe NBBU CAO voor Uitzendkrachten is extra aandacht voor verhoging van arbeidsparticipatie, een actuele trend op de arbeidsmarkt en wens van minister Donner. “Meer mensen aan het werk, meer uren werken en meer doorwerken”, benadrukte Donner eerder. Hij hoopt dat de arbeidsmarkt zo in de toekomst optimaal kan blijven functioneren.

364 weken uitzenden voor 65-plusser
De aandacht voor verhoging van arbeidsparticipatie geldt zowel voor 65-plussers als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals vroegtijdige schoolverlaters en langdurig werklozen. Het gaat om drie groepen: doorwerkende uitzendkrachten, uitzendkrachten die te maken hebben met opvolgend werkgeverschap en nieuwe uitzendkrachten. Bijzonder is dat 65-plussers 364 weken, ofwel zeven jaar kunnen worden uitgezonden, deels onder uitzendbeding en deels onder contract voor bepaalde tijd, voordat zij in een vast dienstverband terechtkomen. De verwachting is dat de participatie van ouderen door deze maatregel enorm zal toenemen.

26 weken voor 85 procent loon
Uitzendbureaus kunnen bepaalde doelgroepen de eerste 26 gewerkte weken inzetten met een loon van 85 procent van het loonverhoudingsvoorschrift doch minimaal het wettelijk minimumloon. Doel hiervan is deze uitzendkrachten makkelijker te bemiddelen en ze via deze opstap werkervaring te laten opdoen. Deze wijziging in de CAO moet ertoe leiden dat meer mensen deel gaan uitmaken van de arbeidsmarkt.

Scholing
Ook scholing wordt aangewend om meer nieuwe groepen op de arbeidsmarkt te krijgen. De nieuwe NBBU CAO gaat uitzendondernemingen extra stimuleren in het besteden van de reeds afgesproken scholingsreservering van 1,02 procent. Er zal worden geïnvesteerd in het centraal aanbieden van scholingsmogelijkheden via STOOF (Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche). Ook komt er op korte termijn een toegankelijke, digitale versie van de cao.

Uitzendovereenkomst mondeling aan te gaan
De NBBU richt zich in het bijzonder op uitzendondernemingen in het mkb-segment. Om de administratieve lasten voor werkgevers te verlichten is in de CAO overeengekomen dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding mondeling kan worden aangegaan. Daarnaast zijn een aantal andere afspraken gemaakt, waaronder de digitale mogelijkheden voor het werkbriefje en de loonstrookjes.

Gerelateerd nieuws
> ABU CAO voor uitzendkrachten gericht op werkzekerheid

FlexNieuwslees meer over de flexmarkt »

HRMmeer HR-nieuws »

Bron: NBBU, december 2008

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.