Principeakkoord ABU CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014

0
1957


Logo ABU9 december 2009
Een gezamenlijke meerjarige investeringsagenda voor de uitzendbranche is het belangrijkste resultaat van de CAO-onderhandelingen tussen uitzendkoepel ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en vakbonden FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond en LBV. De nieuwe CAO voor Uitzendkrachten gaat in op 1 april 2009.

De nieuwe vijfjarige CAO voor Uitzendkrachten zorgt voor een stevige opleidingsimpuls en investeert in employability van uitzendkrachten.

Opleiden is het sleutelwoord
Daarnaast is onder meer een intensivering van de handhaving van de CAO afgesproken. De CAO heeft betrekking op ruim 730.000 uitzendkrachten. “Met de nieuwe CAO willen we de opleidingsactiviteiten van de uitzendbranche een impuls geven,” zegt drs. J.H. (Jurriën) Koops,
adjunct-directeur van de ABU. De CAO-afspraken moeten bijdragen aan duurzame arbeidsparticipatie en doorgroeimogelijkheden van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt.” Koops: “Opleiden is het sleutelwoord. Met de krapte op de arbeidsmarkt in het vizier wilden wij de maatregelen uitbreiden. Dat is gelukt, samen met de vakbonden.”

Extra ervaringscertificaten
Om de opleidingsambities waar te kunnen maken, gaat de SFU-heffing (Sociaal Fonds Uitzendbranche) van 0,1% naar 0,2% in de nieuwe CAO. Hiermee wil de uitzendbranche uitzendkrachten in fase B (bepaalde tijd) en C (onbepaalde tijd) de mogelijkheid bieden periodiek hun competenties te verkennen. De komende jaren hoopt de branche zo’n 2.500 extra
ervaringscertificaten uit te reiken.

Extra leerwerkbanen
Verder verwachten partijen in 2009, boven op de huidige 8.000, zo’n 2.500 extra leerwerkbanen mogelijk te maken. Voor MKB-uitzendondernemingen komt er een opleidingsloket bij het opleidingsfonds van de uitzendsector STOOF. Ten slotte stellen partijen middelen beschikbaar om sectoroverstijgende scholing en samenwerking tussen O&O-fondsen te stimuleren.

Flexibiliteit gewaarborgd
In de nieuwe CAO is het bestaande rechtspositiesysteem (fase A, B en C) voor de komende vijf jaar ongewijzigd verlengd. Met de nieuwe CAO is flexibiliteit voor de komende jaren gewaarborgd, wat belangrijk is voor bedrijven die gebruikmaken van flexibel inzetbaar personeel.

Loonstrook en CAO standaard digitaal
Verder zijn er afspraken gemaakt om de CAO-regels te vereenvoudigen: loonstrook en CAO kunnen straks standaard digitaal worden verstrekt, reserveringen worden op één moment uitbetaald en het CAO-boekje wordt eenvoudiger toegankelijk.

Net om malafide uitzenders strakker aangehaald
Ten slotte stellen partijen extra budget beschikbaar voor CAO-handhaving en wensen zij in het kader van een sluitende aanpak te komen tot samenwerking tussen de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) en respectievelijk Stichting Pensioen Personeelsdiensten (StiPP) en
Stichting Normering Arbeid (SNA). Hiermee wordt het net om de malafide uitzenders nog strakker aangehaald.

Gerelateerd nieuws
> Onderhandelingen CAO ABU
> NBBU Cao voor uitzendkrachten verlengd

Bron: ABU, 9 december 2009