"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

inlenersbeloning - Bekijk alle berichten

In de branche
Inlenersbeloning

Wat is de inlenersbeloning? En wat zijn de gevolgen van de wijzigingen in de NEN-norm per 1 juli 2014?
Vanaf 1 januari 2015 moet ook in de ABU CAO de inlenersbeloning vanaf de eerste dag toegepast worden.
Inlenersbeloning is iets anders dan CAO-beloning. Dat maakt de toepassing ingewikkeld. Het eenvoudigste ijkpunt voor een juiste toepassing is het juiste uurloon. Helaas zijn nog in weinig cao’s uurlonen afgesproken en moet het periodeloon dus worden omgerekend naar een uurloon. [Lees meer …]

In de wet
Loonverhoudingsvoorschrift | Artikel 8 WAADI

Loonverhoudingsvoorschrift | Artikel 8 WAADI
Volgens de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) moet de intermediair het loonverhoudingsvoorschrift toepassen. Dit betekent dat de werknemer aanspraak heeft op hetzelfde loon en dezelfde vergoedingen als de inlener betaalt aan eigen medewerkers, in gelijke of gelijkwaardige functies. Dit wordt ook wel de inlenersbeloning genoemd. [Lees meer …]

1 7 8