Zelfstandigen leveren werk en sociale samenhang in gemeenten

0
180

ZZP Nederland: Zelfstandigen leveren werk en sociale samenhang in gemeenten

ZZP moet op agenda gemeentepolitiek, vindt ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland heeft samen met lokale zzp-netwerken zzp-verkiezingsavonden georganiseerd in Amsterdam, Rotterdam en Zwolle. Daarbij werden woordvoerders van gemeentepartijen aan de tand gevoeld over het belang van kleinschalige ondernemingen voor de gemeente en hoe de politiek daarop kan inspelen. ZZP Nederland wil daarmee bereiken, dat het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap in buurten en wijken op de agenda komt van de gemeentelijke formatiebesprekingen na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Welke activiteiten zijn in dit kader georganiseerd?

Rotterdam, 5 maart
Om ondernemende studenten te betrekken bij de gemeentepolitiek, organiseerde ZZP Nederland samen met (ROC) Albeda een zzp-studentendebat. Jonge ondernemers pleitten voor een gerichte opleiding ondernemersvaardigheden naast de vakopleiding. Op die manier is een bewuste keuze voor ondernemers mogelijk en hoeft men niet onvoorbereid in het diepe te springen. Op dit moment zijn er veel startende ondernemers, die na enkele jaren moeten afhaken door onvoldoende ondernemersvaardigheden
Tijdens het MKB-ZZP-verkiezingsdebat dat diezelfde dag in Rotterdam is gehouden, konden de jonge ondernemers van Albeda deze boodschap voor het voetlicht brengen. De deelnemende politici reageerden onverdeeld positief. ZZP Nederland en Albeda gaan na de verkiezingen in gesprek met gemeentepolitici om een praktijkopleiding ondernemerschap in de steigers te zetten voor aankomende zelfstandigen van alle leeftijden.

Amsterdam, 7 maart
Stichting ZZP Nederland organiseerde samen met het Amsterdamse netwerk ZZP Mokum het eerste zzp-verkiezingsdebat in Amsterdam. Woordvoerders van VVD, D66, Groen Links, PvdA, CDA en SP vonden elkaar in de stelling, dat kleine ondernemers de motor vormen van de “wijkeneconomie”. Zelfstandigen zorgen niet alleen voor meer economische groei en werkgelegenheid in buurten en wijken, maar bevorderen daarmee ook de sociale cohesie en integratie op wijkniveau.
De gemeente kan het ondernemerschap stimuleren, door aanbestedingen meer te richten op zzp’ers in wijken en buurten. Daarnaast kan de gemeente een voorziening treffen om zzp’ers, die worden geconfronteerd met een (tijdelijke) bedrijfscalamiteit, een steuntje in de rug te bieden. Het voorstel van de SP om als gemeente een calamiteitenfonds voor zelfstandigen in te richten, werd warm onthaald door de andere partijen. Volgens Maarten Post, voorzitter Stichting ZZP Nederland, die tevens als gespreksleider optrad, kan de BBZ, die immers door de gemeente wordt uitgevoerd, hierin een mogelijkheid bieden om het voortbestaan van levensvatbare ondernemingen te bevorderen.

Het grootste struikelblok voor zelfstandigen is echter de “gekmakende bureaucratie van de Gemeente Amsterdam”, aldus de aanwezige zelfstandigen. Daar ligt een belangrijke taak van de politiek. Heldere communicatie en toegankelijke informatie over gemeentelijke regelingen voor zelfstandigen is een eerste vereiste. “De knop moet om”, daar waren de deelnemende politici het wel over eens.

Zwolle, 14 maart
Samen met de ZZP-Netwerken Zwolle e.a. organiseerde Stichting ZZP Nederland een discussiebijeenkomst met woordvoerders van politieke partijen over de ZZP-agenda van ZZP Nederland voor gemeenten.
De plaatselijke wethouder vond zelf ook dat de gemeente de mogelijkheden voor het opknippen van opdrachten op wijkniveau onvoldoende had onderzocht en daar tot nu toe ook te weinig gebruik van had gemaakt. Ook in Zwolle kunnen de aanbestedingseisen meer zzp-vriendelijk worden gemaakt, waardoor kleinschalig ondernemerschap kan worden bevorderd. “De meer dan 8000 Zwolse zzp’ers vormen samen een belangrijke innovatieve kracht, die kan bijdragen aan het economisch- en sociaal klimaat in de stad”, aldus diezelfde wethouder.

In Zwolle ging het ook in belangrijke mate over het imago van de zzp’er. Gemeentebestuurders hebben aandacht voor de relatief kleine groep (minder dan 10 %), die het hoofd maar net boven water kan houden, maar hebben de 90 % succesvolle ondernemers te weinig in beeld. Dat hangt samen met de soms negatieve beeldvorming over zzp’ers. Volgens voorzitter Maarten Post zouden gemeentebesturen juist de kansen die zzp’ers bieden voor de gemeente beter moeten benutten.

ZZP-agenda voor gemeentebesturen
De zzp-agenda van Stichting ZZP Nederland is in Amsterdam, Rotterdam en Zwolle positief ontvangen. “Dat sterkt ons in het voornemen om in de komende periode in gesprek te gaan met gemeentepolitici over de uitvoering daarvan”, zegt voorzitter Maarten Post. “Er is werk aan de winkel in de gemeenten.”

Zelfstandige ondernemers zijn de drijvende kracht in wijken en buurten, dat moet de gemeente stimuleren en ondersteunen. Dat begint met goede en heldere communicatie over gemeentelijke voorzieningen voor zelfstandige ondernemers. Een verbetering van het aanbestedingsbeleid moet zorgen voor kleinschalige wijkeneconomie in gemeenten. Voor starters is het van belang, dat er toegankelijke informatie is over het ondernemerschap, zodat een bewuste keuze voor ondernemen kan worden gemaakt. Een praktijkopleiding ondernemersvaardigheden kan daarbij een belangrijke rol spelen. De gemeente kan dit samen met het onderwijs en zzp-netwerken organiseren. “Wij roepen gemeentebesturen op om deze zzp-agenda op te nemen in de komende formatie-akkoorden”, aldus Post.

Bron: ZZP Nederland, 20 maart 2018