Werkloosheid 3,8 procent in september 2022

0
247

In september 2022 waren 382 duizend mensen werkloos, dat is net als in augustus 3,8 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen toe met 14 duizend per maand.

Tegelijkertijd steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar, met gemiddeld 6 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind september 152 duizend lopende WW-uitkeringen.

In september hadden 3,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 11 duizend per maand afgenomen.

De afgelopen jaren is het aantal niet-werkenden vrijwel voortdurend afgenomen. Van die niet-werkenden is een steeds kleiner deel op zoek naar of snel beschikbaar voor werk.

Werkloosheidspercentage in september 3,8
Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 jaar. In april 2022 bereikte de werkloosheid met 3,2 het laagste percentage in de reeks met maandcijfers vanaf 2003. Daarna nam de werkloosheid toe naar 3,8 procent in augustus. Ook in september kwam deze uit op 3,8 procent. Dat is vergelijkbaar met het niveau van eind 2021.

UWV: Daling WW-uitkeringen komt tot stilstand
Eind september 2022 verstrekte UWV 152 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat is een lichte stijging van 0,2 procent. Daarmee is een einde gekomen aan een maandenlange daling. Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal lopende WW-uitkeringen af met 55 duizend (-26,9 procent).

In september 2022 kwamen er 21,8 duizend WW-uitkeringen bij en werden er 21,5 duizend WW-uitkeringen beëindigd.

UWV: Wisselend beeld per sector
De ontwikkeling van het aantal lopende WW-uitkeringen laat een wisselend beeld per sector zien. Het aantal uitkeringen daalde bij de overige industrie (-4,2 procent), de schoonmaak (-2,7 procent) en de chemische industrie (-2,6 procent), terwijl de landbouw, groenvoorziening, visserij (+2,4 procent), de voeding- en genotmiddelenindustrie (+2,2 procent), de overige commerciële dienstverlening (+2,0 procent) en de overheid (+2,0 procent) een lichte stijging lieten zien.

Niet alle werklozen ontvangen een uitkering. Wie voorheen niet werkte, maar op zoek gaat naar werk en daarvoor beschikbaar is, hoort ook tot de werklozen. Hij of zij kan daarmee echter geen aanspraak maken op een WW-uitkering.

Bron: CBS, 20 oktober 2022