Verlengd uitzenden in plaats van payroll

0
1893

Interview met Ineke Kooistra, CEO van YoungCapital

Uitzendkrachten worden steeds vaker zonder inspraak na hun contractperiode uit oogpunt van kostenbesparing door de opdrachtgever ondergebracht bij een payrollbedrijf.
De overstap heeft gevolgen voor hun rechten, begeleiding en loon. 

Niet schuiven met uitzendkrachten
“YoungCapital wil zich er hard voor maken dat er niet wordt geschoven met uitzendkrachten,” zegt Ineke Kooista. “Op basis van eigen onderzoek weten we dat uitzendkrachten niet blij zijn wanneer zij geheel onverwachts over worden gezet op een ander payrollbedrijf. Ze begrijpen dit vaak ook niet. De rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en de vaste contactpersoon van de uitzendkracht veranderen heel plotseling zonder dat de uitzendkracht hier zelf iets over te zeggen heeft!

Ik vind dat uitzendkrachten bij voorkeur zo lang mogelijk via één juridisch werkgever bij de opdrachtgever tewerkgesteld moeten worden. Hierna kunnen deze uitzendkrachten overgaan naar de opdrachtgever of naar een andere opdrachtgever, maar dan bij voorkeur wel via hetzelfde uitzendbureau, om zo geen opgebouwde rechten te verliezen.

Bij verlengd uitzenden worden de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de medewerker gerespecteerd. Er wordt niet met uitzendkrachten geschoven en ze blijven bij dezelfde werkgever. Met verlengd uitzenden bied je de uitzendkracht meer stabiliteit.”

Nu hebben uitzendkrachten geen faire keus
“Payrollorganisaties verkopen hun dienst aan bedrijven veelal als kostenbesparingstool. Uitzendkrachten mogen na een periode worden overgenomen door de opdrachtgever, op grond van de overeenkomst of de algemene voorwaarden. Daarmee wordt het contract tussen het uitzendbedrijf en de uitzendkracht beëindigd. De uitzendkracht staat dan voor de onmogelijke keus: doorwerken via een payrollbedrijf bij de opdrachtgever of bij het uitzendbureau blijven. Via het uitzendbureau heeft de opdrachtgever echter geen werk meer voor de uitzendkracht.”

Rechtspositie onderbelicht
“Opdrachtgevers beseffen vaak niet dat het overzetten van uitzendkrachten nadelige gevolgen heeft. Een payrollbedrijf zal daar zelf niet over uitweiden. Veelal wordt alleen het tarief besproken en niet de rechtspositie of de salarissen van de medewerkers et cetera. Payrollbedrijven kunnen hun dienst goedkoper aanbieden door bijvoorbeeld een afwijkende cao te hanteren (met afwijkende, kostenbesparende bepalingen) of omdat zij voor de werving en selectie geen kosten hoeven te vragen, want dat is immers al gedaan.”

Afwijkende regelingen
“Er zijn veel payrollbedrijven met afwijkende en ongunstigere regelingen voor payrollkrachten dan voor uitzendkrachten. Er is een grote toename aan payrollbedrijven die overigens gewoon binnen de mogelijkheden van de wetgeving opereren. Als payrollkrachten worden ingezet als uitzendkrachten, dan zouden de regelingen naar mijn idee gelijk moeten worden gesteld aan uitzenden.”

Dialoog
“Ook wij bieden payroll, maar bij voorkeur in de ‘zuivere’ zin. Dat houdt in dat de opdrachtgever de werving en selectie doet van de werknemers en YoungCapital deze medewerkers vervolgens op de payroll zet. Het is niet wenselijk om daarna steeds van payrollbedrijf te wisselen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar onze insteek is om in ieder geval de dialoog met álle partijen aan te gaan.”

Gevolgen voor uitzendkrachten bij overstap naar payroll
Wat kan de overstap concreet voor gevolgen hebben?

Opvolgend werkgeverschap

  • Bij overname van de uitzendkracht (kandidaat) door het payrollbedrijf wordt alleen het relevante arbeidsverleden bij de opdrachtgever overgenomen. Een kandidaat die 3 maanden heeft gewerkt via YoungCapital bij een opdrachtgever en wordt overgenomen door een payrollbedrijf neemt alleen die 3 maanden bij die opdrachtgever mee naar het payrollbedrijf, ongeacht waar de kandidaat zich in de uitzendfase bij YoungCapital bevond.
    Bijvoorbeeld: onze werknemer zit in fase B en heeft 3 maanden bij onze klant gewerkt via YoungCapital. Deze werknemer stroomt bij overname door het payrollbedrijf in de 4e maand van fase A (indien het payrollbedrijf de ABU CAO volgt). In dit voorbeeld verliest de werknemer dus 78 weken arbeidsverleden. Daarnaast gaat deze werknemer van een bepaaldetijdscontract met loondoorbetaling terug naar een fase A overeenkomst waarin uitsluiting van de loondoorbetaling en het uitzendbeding weer kunnen worden toegepast.
  • Er zijn verschillende payrollbedrijven waar überhaupt op grond van de betreffende Payroll CAO geen arbeidsverleden of minder arbeidsverleden meegenomen hoeft te worden, niet in aantal contracten en niet in duur. In dat geval begint onze werknemer qua arbeidsverleden weer op 0.
  • Een werknemer die 3 overeenkomsten heeft gehad bij een opdrachtgever via YoungCapital en wordt overgenomen door een opdrachtgever heeft doorgaans recht op een contract voor onbepaalde tijd in dienst bij de opdrachtgever (tenzij er een afwijkende CAO-bepaling geldt bij de opdrachtgever). Bij het payrollbedrijf wordt in het beste geval ‘doorgeteld’.
  • Er zijn payrollbedrijven die 7 jaar lang de loondoorbetalingsverplichting uitsluiten. Binnen de ABU-CAO is dat maximaal 78 weken.

Goed werkgeverschap

  • Door de uitbetaling van de reserveringen zoals vakantiedagen is het maar de vraag of de werknemer zijn recht op vakantie kan benutten. Hoewel er wetgeving bestaat dat de niet genoten vakantiedagen moeten worden meegenomen, zal de werknemer dit vaak niet weten. Daarnaast is deze opname van vakantiedagen onbetaald op het moment van opname omdat deze reeds zijn uitbetaald bij het EDV (einde dienstverband) bij YoungCapital.

Loon

  • Het payrollbedrijf is niet verplicht het opgebouwde loonrecht (of overige arbeidsvoorwaarden, zoals duur en aantal uren) van de werknemer te respecteren.
  • Bij uitdiensttreding wordt vakantiegeld en vakantiedagen (en overige reserveringen) uitbetaald aan de werknemer. Bij het payrollbedrijf begint de opbouw weer opnieuw. Werknemers willen doorgaans geen reserveringen tussentijds uitbetaald krijgen. Uitbetaling bij het einde van het dienstverband bij YoungCapital is bovendien voor de werknemer zwaarder belast.”

Interview: YoungCapital en FlexNieuws