Uitzendbranche en duurzame inzetbaarheid

0
1145

Uitzendbranche en duurzame inzetbaarheid; een huwelijk met toekomst

Grote diversiteit aan opdrachten én opdrachtgevers, kortcyclische opdrachten, opdrachten met uitzicht op een vast contract, vergrijzing en technologische ontwikkelingen. Een betere voedingsbodem voor duurzame inzetbaarheid is bijna niet denkbaar. Toch blijkt dit in de praktijk niet altijd zo te zijn en laten we ons in onze branche nog steeds vaak leiden door de waan van de dag. Tijd om hier verandering in te brengen, zo dacht ook STOOF.

Vanuit een eerdere samenwerking met STOOF voor het project DWSRA (Dienstverlening Werkzoekenden en projecten Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt) waarvoor Olympia gebruik mocht maken van stimuleringsmaatregelen en de hulp van het UWV bij het opleiden van kansrijke WW-ers richting een zogeheten kansberoep, vroeg Chantal Huinder van STOOF ons of wij interesse hadden in deelname aan het project Fit for Flex gericht op Duurzame Inzetbaarheid. Gezien de groeiende kloof tussen praktisch en theoretische geschoolde werknemers en de snelle technologische ontwikkelingen waarmee onze medewerkers op dagelijkse basis geconfronteerd worden zeiden wij hierop volmondig ja.

We zien een wereld waarin duurzaamheid een steeds grotere prioriteit krijgt en de maatschappelijke rol van organisaties steeds belangrijker wordt. Dit geldt ook voor de uitzendbranche. Op dagelijkse basis werken er duizenden Olympianen bij onze opdrachtgevers. Aan ons, samen met de opdrachtgevers, de taak om ervoor te zorgen dat deze driehoeksverhouding ten volle wordt benut op een manier waarbij álle partijen hier profijt van hebben. Dit betekent dat wij niet enkel een heftruckchauffeur gaan opleiden omdat daar nu toevallig vraag naar is, maar ook het gesprek aan zullen moeten gaan over de toekomst. Is de verwachting dat het werk dan nog wel bestaat? Of zien de werkzaamheden er heel anders uit? Of, hoe zorg je ervoor dat je het werk tot je 67e kunt blijven doen? Door dit gesprek aan te gaan met zowel de uitzendkracht als de opdrachtgever kunnen wij, en andere uitzenders, mensen met een beroep in de gevarenzone tijdig omscholen voor die veranderende functie, een nieuwe baan of juist fit en gezond in dezelfde baan houden.

Maar hoe gaan we dit doen? STOOF en WeCreate hebben ons geholpen met het ontwikkelen van passende interventies om hierover het gesprek aan te gaan met zowel de uitzendkrachten als de opdrachtgevers. De eerste stap hierin was een serie trainingen voor intercedenten over duurzame inzetbaarheid; de achtergrond van duurzame inzetbaarheid en de ontwikkelingen en thema’s binnen duurzame inzetbaarheid. Dezelfde intercedenten hebben deze informatie vervolgens omgezet in een tweetal workshops voor uitzendkrachten met de thema’s van duurzame inzetbaarheid die aansluiting vinden bij onze opdrachtgever Quantore. In dit geval was dat ontwikkeling en scholing omdat Quantore zelf al heel veel actie onderneemt op de thema’s vitaliteit en gezondheid. Vervolgens heeft er een evaluatiesessie plaats gevonden met zowel de uitzendkrachten als Quantore.

Het meest interessante, en wellicht ook meteen de zere plek van duurzame inzetbaarheidsinterventies op scholing en ontwikkeling, was wel dat de resultaten van de workshops, op het eerste gezicht, niet direct positief zijn voor de opdrachtgever. Namelijk, één van de deelnemers aan de workshop heeft haar baan opgezegd om haar droom in het buitenland te verwezenlijken en voor een ander werd steeds duidelijker dat het werk prima is voor nu, maar niet voor altijd. Als dit het risico is van aandacht voor duurzame inzetbaarheid, waarom zouden opdrachtgevers en werkgevers dan nog aandacht gaan besteden aan de thema’s scholing en ontwikkeling?

Recent onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Leren onder werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, toont helaas aan dat werkenden die werken op basis van een tijdelijk arbeidscontract zonder uitzicht op een vast contract het minste kans hebben om scholing aangeboden te krijgen van de werkgever/opdrachtgever uit angst dat de werknemer of flexmedewerker wordt opgeleid voor de concurrent.

De resultaten uit het onderzoek zijn slecht nieuws voor de groeiende groep flexwerkers. Wanneer werkgevers minder in flexwerkers investeren, leidt dit tot scholingsachterstanden waardoor het voor hen steeds moeilijker wordt om een vaste plek op de arbeidsmarkt te bemachtigen. Werkgevers benadelen zichzelf hier ook mee, omdat hun arbeidsaanbod krimpt of verloren gaat. Het is een spel dat, wanneer het op deze wijze wordt gespeeld, alleen maar verliezers kent. Juist dit is waar onze toegevoegde waarde als uitzendorganisatie ligt! Wij moeten het gesprek aangaan met de opdrachtgevers en uitzendkrachten en zoeken naar passende oplossingen. Zeker als het gaat over de thema’s scholing en ontwikkeling binnen duurzame inzetbaarheid.

De workshops brachten ook positieve punten aan het licht. Een andere uitzendkracht heeft namelijk aangegeven wél bij Quantore te willen blijven en zich verder te willen ontwikkelen richting leidinggevende. En weer een ander gaf aan dat ze graag nieuwe dingen leert, wordt uitgedaagd en blij is als haar goede werk wordt beloond. Het biedt dus zowel Quantore als Olympia goed inzicht in de populatie uitzendkrachten die werkzaam zijn. Ze kunnen gericht gaan sturen op talentontwikkeling, maar ook gericht gaan zoeken naar werkzaamheden of opdrachten die wellicht beter passen. Zo is er minder uitval, minder risico en meer tevredenheid voor alle partijen. Zeker nu de flexpool in tijden van krapte op de arbeidsmarkt wordt gezien als een talentenpool en gebruikt wordt als voorportaal voor het vaste contract, maak je hiermee het verschil.

Marcella de Muinck
Marcella de Muinck

Extra aandacht op duurzame inzetbaarheid vanuit uitzendbureaus biedt juist kansen! Wij bedienen meerdere opdrachtgevers met een diversiteit aan opdrachten en hoeven ons dus niet te laten leiden door dezelfde angst die reguliere werkgevers beperkt.

Samen met STOOF en WeCreate gaan we dus met het project De Duurzame Uitzendkracht, als vervolg op het project Fit voor Flex, op zoek naar hoe we constructief invulling gaan geven aan werkzekerheid, een leven lang leren en duurzame inzetbaarheid voor de uitzendkracht, de opdrachtgevers en onszelf.

Marcella de Muinck
Social Development, Social Return & Subsidies, Olympia Nederland