TNO: Kwart zzp’ers heeft geen pensioenvoorziening

0
36

Eén op de vier zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft naar eigen zeggen geen pensioenvoorziening getroffen.

De meest genoemde reden is dat ze dit niet kunnen betalen. Een vergelijkbare reden geven de meeste ondernemers zonder personeel die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten: ze vinden dat te duur.

Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) van TNO en het CBS, waaraan meer dan zesduizend zelfstandig ondernemers deelnamen.

Zie de factsheet bij dit onderzoek.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur voor meeste zzp’ers
Vier op de vijf zelfstandigen zonder personeel betaalt geen premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Zelfstandig ondernemers zonder personeel die geen verzekering hebben afgesloten, geven daarvoor meerdere redenen. Ruim 70 procent geeft aan dat zo’n verzekering te duur is. Met name in de bouw en recreatie wordt dat gemeld.

Bijna een kwart van alle onverzekerden geeft aan dat ze het financiële risico zelf kunnen dragen. Dat zijn vooral 55-plussers die nog maar een beperkte periode tot hun pensioen hoeven te overbruggen. Daarnaast geeft ruim een vijfde als reden aan dat men kan terugvallen op het inkomen van de partner. Dat zijn met name vrouwelijke ondernemers zonder personeel. Tot slot valt op dat 14 procent aangeeft geen verzekering te hebben, omdat men verzekeraars niet vertrouwt. In de bouw speelt dat zelfs bij een kwart van de onverzekerden.

Bron: TNO, 11 juli 2017