TechBarometer: vraag naar technici vereist meer samenwerking

0
531

Ruim de helft van de technische organisaties (54%) verwacht dat het tekort aan technici in de toekomst een negatief effect zal hebben op de concurrentiepositie van Nederland.

32 procent ziet op dit moment al negatieve gevolgen.

Dit blijkt uit de ROVC TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland.

Vraag de TechBarometer gratis aan bij het ROVC.

Oorzaak tekort aan technici
In 2017 voorzag 80 procent van de respondenten een tekort, kwalitatief en/of kwantitatief, voor de komende vijf jaar. Dit jaar geldt dat wederom voor het overgrote deel (79%). Als belangrijkste oorzaak voor dit probleem wordt een slechte aansluiting van regulier onderwijs op het bedrijfsleven genoemd (30%). Ook een slecht imago van de technische branche (23%) en de vergrijzing (19%) spelen een grote rol.

Verwacht tekort aan technici voor de komende 5 jaar per branche, bron ROVC Techbarometer

Het bedrijfsleven wordt aangespoord tot actie
Dat er iets moet gebeuren om het tekort terug te dringen staat als een paal boven water. Initiatieven vanuit het bedrijfsleven worden gezien als de meest efficiënte aanjager om dit te realiseren (39%). Wat ook wordt ervaren is de meerwaarde van initiatieven vanuit het onderwijs (19%) en de overheid (19%). Opvallend is dat slechts één op de tien vindt dat acties vanuit brancheorganisaties efficiënte aanjagers zijn voor het terugdringen van het nijpende tekort.

Techbarometer - Grootste behoefte aan extra kennis en vaardigheden op mbo-niveau-4

Samenwerking nodig
John Huizing, directeur bij ROVC: “De urgentie om het probleem aan te pakken is hoog. De economie trekt aan, waardoor de arbeidsmarkt enorm in de lift zit; het aantal banen en vacatures groeit fors. Daarom moeten onderwijs, het bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheid nog meer dan op dit moment de handen ineen slaan om de technische sector een boost te geven. Door mensen te enthousiasmeren voor de branche kunnen we de negatieve weerslag op de concurrentiepositie van Nederland beperken.”

Grootste ergernissen in de technische branche

Over het onderzoek
969 respondenten uit de technische branche geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek.

Bron: ROVC, 7 mei 2018