Source Group Q2 2015 omzetgroei 3,5%

0
99

Source Group realiseert groei van de marge en de omzet in het tweede kwartaal van dit jaar.

Het aantal gecontracteerde professionals is 25% gestegen.

Hoofdpunten eerste halfjaar 2015

• Positief en hoger resultaat uit operationele activiteiten.
• Omzet (bruto facturatiewaarde) nam met 3,5% toe tot € 92,8 miljoen
• Marge (bruto-omzetresultaat) steeg met 10,9% tot € 2,6 miljoen
• Het bedrijfsresultaat blijft, ondanks eenmalige lasten, in 2015 gehandhaafd op € 0,1 miljoen positief
• De winst voor amortisatie bedraagt € 0,7 miljoen, ofwel € 0,05 per aandeel

Met de ingeslagen weg om meer te specialiseren binnen diverse ICT-disciplines heeft Source haar omzet (bruto facturatiewaarde) over het eerste half jaar van 2015 met 3,5% zien toenemen tot € 92,8 miljoen. De daarbij gerealiseerde marge (bruto-omzet resultaat) van € 2,6 miljoen steeg in diezelfde periode met 10,9% ten opzichte van 2014. De inspanningen om het verkoopproces te optimaliseren en de effecten van de uitbreiding van het salesteam lijken daarin, ondanks een daarmee licht verhoogd kostenniveau, hun vruchten af te werpen in de vorm van nieuwe klantcontracten. De verschuiving in de mix van de aangeboden dienstverlening door meer te focussen op detachering in plaats van op het reguliere contractbeheer, heeft geleid tot een hogere marge.

Source heeft bij een voorzichtig aantrekkende ICT markt kans gezien het aantal opdrachtgevers uit te breiden. Aan de andere kant was er sprake van aanhoudende onrust binnen de olie- en gasmarkten waardoor het aantal opdrachtgevers c.q. contracten binnen die sector juist afnam. Per saldo nam het aantal contracten toe. Daar waar in januari nog sprake was van zo’n 1600 actieve contracten, werden in juni zo’n 1850 professionals door Source gecontracteerd. Ook de duidelijke toename van het aantal contracten in België droeg in belangrijke mate bij aan de waargenomen stijging.

Ondanks hogere beheerskosten, grotendeels veroorzaakt door eenmalige lasten, kwam het bedrijfsresultaat voor amortisatie uit op hetzelfde niveau als 2014, namelijk € 0,7 miljoen. Op groepsniveau kwam het resultaat nog net uit op een bedrag van € 0,04 miljoen negatief. Overigens betekent dat een verbetering ten opzichte van 2014 van € 0,18 miljoen.

Verwachting 2e helft 2015
De waargenomen stijging van het aantal contracten heeft zich tot op heden ook in de 2e helft van 2015 doorgezet. Source is verheugd te kunnen melden dat in augustus de mijlpaal van 2000 gecontracteerde professionals doorbroken is; een stijging van bijna 25% ten opzichte van het aantal contracten dat Source in januari bediende. In historisch perspectief bezien heeft Source niet eerder een dergelijk aantal professionals onder contract gehad. De investeringen die gedaan zijn in de bedrijfsautomatisering maken het mogelijk dit groeiende aantal contracten te bedienen zonder dat daarvoor vooralsnog de personele bezetting moet worden uitgebreid en zonder dat wordt ingeboet op de kwaliteit en de servicegerichtheid.

Op basis van deze ontwikkeling zijn de vooruitzichten voor de rest van 2015 dan ook positief te noemen. Deze verwachting is naast het huidige, hogere aantal contracten gebaseerd op:

• Verdere toename van het aantal detacheringsinzetten hetgeen de margecontributie ten goede komt
• Verder optimalisatie van het salesproces en uitbreiding van het salesteam dient te zorgen voor een verdere groei van nieuwe opdrachtgevers
• Lagere overhead per contract
• Margeverbetering door heronderhandeling van contracten
• Positief marktsentiment ten aanzien van de ICT- en de arbeidsmarkt
• Verhoogde zichtbaarheid van het merk Source
• Implementatie van reeds gesloten contracten met nieuwe opdrachtgevers
• Onderzoeken van acquisitiemogelijkheden om de autonome groei te doen versnellen door het doen van overnames

Dankzij de nieuwe groeistrategie en de duidelijke commerciële focus, mede gesteund door de tekenen dat de arbeidsmarkt herstelt en de vraag naar ICT personeel verder zal toenemen, verwacht Source haar positie in 2015 verder te kunnen versterken en operationele winst te realiseren. Ook op groepsniveau wordt, ondanks het relatief hoge afschrijvingsniveau over 2015, een hoger en positief resultaat verwacht.

Bron: Source, 31 augustus 2015