SER: meer hulp voor statushouders

0
39

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor een effectievere ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk.

Er is meer maatwerk nodig, en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen.

Tweederde in bijstand
Vandaag verschijnt het SER-rapport Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers. Een kwart van degenen die in 2014 naar Nederland zijn gekomen, heeft betaald werk gevonden. Tweederde heeft een uitkering.

Kennis delen
“We zien veelbelovende praktijken, maar die kennis wordt onvoldoende verspreid naar andere gemeenten en regio’s, ook ten behoeve van andere kwetsbare groepen”, aldus Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER.

Lokaal maatwerk
De huidige arbeidsmarkt biedt kansen voor statushouders, maar daarvoor is persoonlijke begeleiding nodig, en taal in combinatie met participatietrajecten. Bundeling van kennis en structureel overleg binnen en buiten de gemeente is daarbij gewenst.

Rijk moet faciliteren
De raad vraagt het Rijk om te sturen op de kwaliteit van dienstverlening, een betere kennisinfrastructuur en het structureel beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen aan gemeenten. Binnen de arbeidsmarktregio’s kunnen centrumgemeenten een belangrijke rol spelen, omdat zij over de juiste schaal en capaciteit beschikken. Ook de sociale partners zijn bereid een belangrijke rol te spelen.

In twee eerdere SER-Signaleringen heeft de raad succesvolle praktijkvoorbeelden ontsloten.

Bron: SER, 24 mei 2019