Rode cijfers, lage(re) transitievergoeding?

0
739

Rode cijfers, lage(re) transitievergoeding?
De kantonrechtersformule is niet meer. Per 1 juli 2015 heeft deze bekende formule plaats gemaakt voor de zogenaamde transitievergoeding. De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van een vaste formule, afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding heeft twee doelen: financiële compensatie voor het (niet vrijwillig) verliezen van de arbeidsovereenkomst en het bevorderen van werk naar werk.

Hoe zat het ook alweer?
Over de eerste tien jaar van het dienstverband krijgt men 1/6e maandsalaris per gewerkte zes maanden. Na deze tien jaar bouwt men 1/4e maandsalaris op per gewerkte zes maanden. Dit alles met een maximum van EUR 75.000,- of, als dat lager is, één jaarsalaris. Tot 1 januari 2020 geldt voor werknemers van 50 jaar of ouder met een dienstverband van tien jaar of langer een verhoogde opbouw. Zij bouwen na hun 50e een half maandsalaris op per gewerkte zes maanden.

Werkgever kan zogenaamde transitiekosten en inzetbaarheidskosten in mindering brengen op de transitievergoeding (nader uitgewerkt in het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding). Onder transitiekosten vallen kosten die zijn gemaakt in verband met het einde van de arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld kosten in verband met het vrijstellen van de werknemer voor het verrichten van arbeid om degene in de gelegenheid te stellen vanuit zijn huidige baan een nieuwe baan te zoeken. Inzetbaarheidskosten zijn kosten gemaakt ter bevordering van de inzetbaarheid van een werknemer buiten de organisatie van de werkgever. Denk hierbij aan kosten voor het volgen van een cursus.

Financiële nood – minder betalen
Voor kleine werkgevers in financiële nood geldt tot 1 januari 2020 een lagere transitievergoeding. Als men aan alle volgende voorwaarden voldoet (artikel 24 van de Ontslagregeling) kunnen de maanden vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst:

  1. Werkgever heeft in de laatste zes maanden voor het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt minder dan 25 werknemers in dienst gehad; en
  2. Het netto resultaat over de voorafgaande drie boekjaren voor het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt moet kleiner zijn geweest dan nul;
  3. De waarde van het eigen vermogen is negatief aan het einde van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt; en
  4. De waarde van de vlottende activa van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt, is kleiner is dan de schulden met een resterende looptijd van maximaal een jaar.

Wat er ook zij van de nieuwe regelgeving: de transitievergoeding zal in de meeste gevallen dus lager zijn dan de vroegere kantonrechtersformule. En ze kan dus nog lager zijn ingeval van financiële nood. En wellicht zelfs naar nul, als de werkgever transitie- en inzetbaarheidskosten heeft gemaakt die hij in mindering kan brengen op de vergoeding.

Myrthe van den Heuvel
Advocaat arbeidsrecht

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here