"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Transitievergoeding lager bij ET-uitruil

Transitievergoeding lager bij ET-uitruil

Door Henk Geurtsen, partner Experts in Flex

henk geurtsen
Henk Geurtsen

De regels voor het juist toepassen van de transitievergoeding zijn niet eenvoudig. Een van de onderwerpen die niet aan de orde komt in de factsheet van Rijksoverheid is de ET-uitruil. Wat zijn de consequenties van de ET-uitruil bij de transitievergoeding?

Factsheet
De 12 pagina’s tellende factsheet van de Rijksoverheid behandelt de regelgeving en diverse situaties die van toepassing kunnen zijn. Zoals vaak het geval is, is de informatie onvoldoende toegespitst op de specifieke situatie binnen de uitzendbranche. Zo wordt er in de voorbeelden steeds uitgegaan van dienstverbanden die op de eerste dag van de maand starten en op de laatste dag van de maand eindigen. De uitzendwereld zit iets anders in elkaar.

ET-uitruil
Hoe om te gaan met de ET-uitruil blijkt op geen enkele manier uit de factsheet van de Rijksoverheid. Ook de reguliere 30%-regeling wordt niet behandeld.

Reden genoeg om over dit aspect vragen te stellen aan SZW. Het uiteindelijke antwoord van SZW is duidelijk: voor de berekening van de transitievergoeding moet worden uitgegaan van het (maand)salaris na uitruil.

10-20% verschil transitievergoeding
Wat de effecten zijn voor het bedrag aan transitievergoeding is per geval verschillend. In veel gevallen leidt het in mindering brengen van de ET-uitruil tot een transitievergoeding die 10-20% lager is.

Gevolgen voor berekening van de transitievergoeding
Complicerende factor in de berekening van de transitievergoeding als er sprake is van ET-uitruil, is de uitruilvoet van 81% en de uitruilvoet van 100%. Voor wat betreft de bedragen met 81% uitruilvoet leidt dit tevens tot een lagere berekening aan vakantiebijslag voor de transitievergoeding, terwijl over de bedragen met de 100% uitruilvoet geen correctie op de vakantiebijslag doorgevoerd mag worden.

Tool voor berekenen transitievergoeding
Experts in Flex heeft een nieuwe versie van de tool voor de transitievergoeding ontwikkeld, waarin de ET-uitruil volledig kan worden meegenomen in de berekeningen.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.