Reserveringen 2020

0
1043

Reserveringspercentages 2020

In 2020 zullen de volgende reserveringspercentages gaan gelden voor uitzendkrachten die onder de CAO van de ABU of NBBU vallen. Deze percentages zijn terug te vinden in de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten zoals die vanaf 30 december geldt voor ABU en NBBU. Ze zijn te vinden in bijlage I van de cao.

Vakantiedagen
Vanaf 2020 is er geen verschil meer in de reserveringspercentages in de cao’s van ABU en NBBU. Door de harmonisatie van de twee cao’s hebben beide vanaf volgend jaar 25 vakantiedagen.

Het aantal werkbare dagen in 2020 is 230 (262 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de cao).

De reserveringspercentages worden als volgt berekend:

Het aantal vakantiedagen
Het aantal werkbare dagen

ABU/NBBU

Reguliere uitzendkrachten 25 vakantiedagen 10,87%
Vakantiekrachten 20 vakantiedagen 8,26%

 

Als de reservering wordt gesplitst in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, gelden de volgende percentages:

Reguliere uitzendkrachten 20 wettelijke vakantiedagen 8,70%
Vakantiekrachten 5 bovenwettelijke vakantiedagen 2,17%

 

Feestdagen
Het aantal werkbare dagen in 2020 is 230 (262 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de CAO) . Er zijn in 2020 7 feestdagen. Vanwege 5 mei is dat er eentje meer dan gebruikelijk. De reserveringspercentages worden dan als volgt berekend:


Het aantal feestdagen

Het aantal werkbare dagen

ABU/NBBU

Reguliere uitzendkrachten 7 3,04%
Vakantiekrachten geen recht op feestvergoeding 0,00%

 

Payrolling

Uit te rekenen m.b.v. de definitie voor het aantal werkbare dagen en bovenstaande formule.

 

Kort verzuim/bijzonder verlof
Dit percentage zal in 2020 officieel niet veranderen, maar houdt er rekening mee dat er in alle typen uitzendovereenkomsten een doorbetalingsverplichting geldt voor het geboorteverlof van 5 dagen. Dit is niet eerder in kostprijsmodellen opgenomen geweest en is ook niet in dit percentage verwerkt. De uitlener zal zelf een inschatting van de kosten hiervoor moeten maken.

ABU/NBBU

Reguliere uitzendkrachten 0,60%
Vakantiekrachten geen recht op deze reservering


Vakantiebijslag

Dit is voor alle werknemers die vallen onder de CAO ABU of NBBU en stijgt in 2020 van 8% naar 8,33% van het loon. De grondslag is uitgebreid met de in tijd gereserveerde compensatie-uren (CAO artikel 18):

De uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiebijslag van het feitelijk loon over:

  • de gewerkte dagen;
  • vakantiedagen;
  • feestdagen;
  • dagen waarop de uitzendkracht arbeidsongeschikt is;
  • compensatie-uren en;
  • de uren waarover de uitzendkracht bij wegvallen arbeid op grond van artikel 22 in de cao recht heeft op loondoorbetaling.

  Payrollwerknemers
  De werknemers hebben recht op vakantiebijslag van gelijke hoogte en gebaseerd op dezelfde grondslag als de werknemer, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever. Het percentage zal meestal 8% zijn, maar dat hoeft dus niet.

Zie ook
Reserveringen 2019